Sanaston asiakaskyselyn tuloksia: ”Sanasto pitää tekijän puolta”

Sanaston joulu–tammikuussa toteutettuun vuosittaiseen asiakaskyselyyn vastasi lähes 2 000 tekijää tai oikeudenomistajaa. Vastaajajoukossa oli tieto- ja kaunokirjailijoita, kääntäjiä, lastenkirjailijoita, runoilijoita ja oppikirjailijoita.

Kyselyyn vastanneista 95 prosentilla on myönteinen mielikuva Sanastosta ja vastaajat ovat kaikkiaan Sanaston toimintaan ja palveluihin hyvin tyytyväisiä. Tyytyväisyys on parantunut vielä hieman lisää viime vuoden erinomaisista lukemista.

Vastaajat pitävät Sanastoa asiantuntevana ja hyvämaineisena sekä itselleen tarpeellisena ja hyödyllisenä. Kiitosta saivat erityisesti Sanaston avulias henkilökunta ja neuvontapalvelun nopeus, tilitysten täsmällisyys ja selkeä tiedotus. Myös Sanaston tekemää työtä lainauskorvausten korottamisen eteen kiitettiin.

Moni vastaaja toivoi viime vuoden tapaan, että oma.sanasto.fi-verkkopalvelussa olisi mahdollisuus tarkistaa teosten lainamäärät sekä saada tarkempi erittely tilityksestä. Sanastolla on käynnissä laaja verkkopalvelun uudistushanke, ja nämä toiminnot on huomioitu uuden palvelun kehitystyössä.

Lisäksi vastaajat toivoivat että digitaaliset kirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin ja että Sanasto pitää teemaa aktiivisesti esillä. Olemme kuulleet tekijöiden toiveen ja edistämme asiaa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!