Sanaston asiakaskysely: Sanaston asiakaspalvelu on asiakasmyönteistä

Vastauksia Sanaston vuotuiseen asiakaskyselyyn kerättiin 11.1.2022–1.2.2022 ja kysely lähetettiin kaikille niille asiakkaille, jotka olivat ilmoittaneet Sanastoon sähköpostiosoitteensa. 14 213 vastaanottajasta kyselyyn vastasi 1 606 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi muodostui noin 11,3 %.

Keskeisiä tuloksia

  • Lähes 68 prosenttia vastaajista on täysin samaa mieltä ja 26 % jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Minulla on myönteinen mielikuva Sanastosta”.
  • Sanaston toimintaan on hyvin tai melko tyytyväisiä yhteensä 90,5 % vastaajista.
  • Sanastoa hyödyllisenä itselleen pitää vastaajista yli 92 %.
  • Noin 89 % ajattelee, että tekijänoikeus mahdollistaa luovan työn tekemistä.


Avoimissa vastauksissa moni kuvaili Sanaston asiakkuutta turvallisuuden tunnetta lisääväksi asiaksi. Asiakkaat kertoivat vastauksissaan myös saaneensa Sanaston asiakaspalvelun ja webinaarien kautta helposti tarvitsemiaan vastauksia tekijänoikeuskysymyksiinsä. Asiakaspalveluamme he luonnehtivat ystävälliseksi, asiantuntevaksi ja ripeäksi.

Sanaston tilityksiin hyvin tai melko tyytyväisiä oli 78 % vastanneista. Tilityksissä myönteisenä pidettiin muun muassa sitä, että niiden kautta saa tietoa siitä että omia teoksia lainataan ja luetaan. Asiakkaiden toive tilitysten suhteen on, että tilityslaskelmasta ja oma.sanasto-fi -verkkopalvelusta löytyisi tulevaisuudessa tarkempaa tietoa siitä, mistä tekijänoikeus- ja lainauskorvaukset koostuvat. Sanasto on toteuttamassa laajaa verkkopalvelun uudistushanketta, ja nämä toiveet on pyritty huomioimaan uutta palvelua kehitettäessä.

Vastauksissa näkyi tänäkin vuonna vahvasti asiakkaidemme toive e-kirjojen ja e-äänikirjojen ulottamisesta lainauskorvauksen piiriin. Asiakkaat myös kiittelivät Sanaston tähän mennessä tekemää vaikuttamistyötä asiassa. Sanastossa haluammekin luottaa siihen, että asia hoidetaan kuntoon erillisenä hallituksen esityksenä vielä tällä vaalikaudella ja että myös rahallinen ratkaisu löydetään kevään kehysriihessä.

Hieman yli puolet vastaajista kokee, että heillä on riittävästi tietoa tekijänoikeuksista. Lisäoppia vastaajat kaipaisivat muun muassa siihen miten toimia, jos omaa tekstiä on käytetty ilman lupaa. Lisäksi sähköisesti julkaistavien teosten tekijänoikeusasiat sekä sitaattioikeuden rajat ja soveltaminen askarruttavat asiakaskuntaamme.

Noin kymmenesosa kyselyyn vastanneista oli rekisteröitynyt Sanastoon vuonna 2021 ja heistä 41 % oli kuullut Sanastosta kollegaltaan. Kaikista vastaajista lähes 65 % kertoikin suositelleensa Sanastoa joskus kollegalleen – kiitos siis teille, jotka olette maininneet muille kirjallisuuden tekijöille Sanastoon rekisteröitymisen mahdollisuudesta!

Kiitos myös kaikille vastaajille palautteesta, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme.