Sanaston asiakaskysely: Mielikuva Sanastosta on myönteinen

Tablettitietokone. Kuva: Eetu Ahanen.

Vastauksia Sanaston vuotuiseen asiakaskyselyyn kerättiin 18.1.2023–12.2.2023 ja kysely lähetettiin kaikille niille asiakkaille, jotka olivat ilmoittaneet Sanastoon sähköpostiosoitteensa. Lähes 15 200 vastaanottajasta kyselyyn vastasi 1 878 henkilöä, joten vastausprosentti oli noin 12,4.

Keskeiset tulokset

  • Lähes 94 prosentilla vastaajista oli myönteinen mielikuva Sanastosta.
  • Vastaajista 91 prosenttia koki, että Sanasto edistää heille tärkeitä asioita.
  • Hyvin tai melko tyytyväisiä Sanaston toimintaan oli yhteensä 90 prosenttia vastaajista.
  • Hyvin tai melko tyytyväisiä Sanaston palveluihin oli 85 prosenttia vastaajista.


Noin 66 % vastaajista koki, että Sanasto jakaa keräämänsä korvaukset läpinäkyvästi.
Avoimissa vastauksissa nousi jälleen keskeisenä toiveet siitä, että tilityslaskelmasta ja OmaSanasto-palvelusta löytyisi tulevaisuudessa tarkempaa tietoa siitä, mistä tekijänoikeus- ja lainauskorvaukset koostuvat. Tilityksiin liittyvää lisätietoa on aikaisemmin saanut kysymällä lainaerittelyä asiakaspalvelusta. Korvausten maksamisen läpinäkyvyys on huomioitu myös tänä keväänä lanseeratussa OmaSanasto-verkkopalvelun uudistuksessa. Palvelussa asiakkaat pääsevät jatkossa itsenäisesti tarkastelemaan omien teostensa lainamääriä. Tilityslaskelmat toimitetaan tulevaisuudessa ainoastaan sähköisesti verkkopalveluun, mitä asiakkaat ovat myös toivoneet.

Vastaajista noin 66 % ilmoitti, että heillä on mielestään riittävästi tietoa tekijänoikeuksista. Edellisvuoden kyselyssä lukema oli 55 %, joten tekijänoikeustietoisuuden voi katsoa lisääntyneen Sanaston asiakkaiden keskuudessa. Avoimista vastauksista toisaalta kävi ilmi, että lisätietoa kaivataan laajemmin erityisesti e-kirjoihin ja äänikirjoihin liittyvistä asioista sekä käyttöluvista.

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta! Vastauksia hyödynnetään muun muassa asiakasviestinnän ja koulutusten suunnittelussa.