Sanaston asiakaskysely: Aiempaa harvempi kokee tietävänsä riittävästi tekijänoikeuksista

Vastauksia Sanaston vuotuiseen asiakaskyselyyn kerättiin 4.1.–4.2.2024 ja kysely lähetettiin kaikille niille asiakkaille, jotka olivat ilmoittaneet Sanastoon sähköpostiosoitteensa. Lähes 16 500 vastaanottajasta kyselyyn vastasi 1 517 henkilöä, joten vastausprosentti oli noin 9.

Keskeiset tulokset

  • Noin 92 prosentilla vastaajista on myönteinen mielikuva Sanastosta.
  • Vastaajista 90 prosenttia kokee, että Sanasto edistää heille tärkeitä asioita.
  • Hyvin tai melko tyytyväisiä Sanaston toimintaan oli yhteensä 90 prosenttia vastaajista.
  • Hyvin tai melko tyytyväisiä Sanaston asiakaspalveluun oli 89 prosenttia vastaajista.


Valtaosa vastaajista kokee uudistuneen OmaSanaston helppokäyttöiseksi (n. 60 %). Viime vuonna julkaisimme teoskohtaiset lainamäärät ensimmäistä kertaa asiakkaille OmaSanastossa. Noin 70 % vastaajista kertoi, että lainaustiedot ovat olleet heille hyödyllisiä.

Tuloksista käy ilmi, että Sanaston asiakkaat tarvitsevat lisää tietoa Sanaston myöntämistä kirjallisuuden käyttöluvista sekä siitä, että he voivat ohjata valtaosan saamistaan lupapyynnöistä Sanastoon.

Lisäksi aiempaa harvempi tekijä kokee tietävänsä riittävästi tekijänoikeuksista. Aiheita, joista erityisesti toivottiin lisätietoa ovat e-kirjat, käyttöluvat, Sanaston korvauslajit ja sitaattioikeuden periaatteet.

Aiempien vuosien kyselyissä vastaajat toivoivat OmaSanastoon tietoa teostensa lainoista sekä palvelussa ladattavaa tilityslaskelmaa. Keväällä 2023 toteutetun OmaSanaston uudistuksen myötä näihin toiveisiin on pystytty vastaamaan.

Tekoäly huolestuttaa tekijöitä

Kysyimme asiakkaidemme näkemystä siitä, miten tekoäly vaikuttaa kirjallisuuden tekijöiden oikeuksiin ja ammatilliseen tulevaisuuteen. Kysymys poiki lähes 400 avointa vastausta, joissa asiaa tarkasteltiin monipuolisista näkökulmista.

Noin 150 vastaajaa kuvaili tekoälyä tekijöiden toimeentuloa uhkaavaksi tai epävarmuutta herättäväksi, pelottavaksikin. Vastaajat kertoivat olevansa huolissaan tekoälyn vaikutuksista omaan toimeentuloon tai ammattinsa tulevaisuuteen. Lisäksi osa kertoi pelkäävänsä tekoälyn köyhdyttävän kieltä tai kirjallisuutta.

Kuitenkin moni ilmoitti, ettei koe tuntevansa teemaa vielä kovin hyvin kommentoidakseen asiaa ja osa näkee tekoälyn vaikutukset vielä arvaamattomina. Osa vastaajista näki tekoälyssä myös myönteisiä puolia. He nostivat esille muun muassa tekoälyn mahdollisuudet tiedonhankinnassa tai oman teoksen rikastamisessa.

Kautta linjan vastauksissa peräänkuulutettiin tekoälyn sääntelyä sekä selkeitä suuntaviivoja tekoälyn nostattamiin tekijänoikeuskysymyksiin. Moni esitti toiveen, että Sanasto olisi valppaana asiassa ja seuraisi tekoälyn kehitystä sekä tiedottaisi asiakkaita aiheesta. Sanastossa on vuonna 2023 ryhdytty seuraamaan tekoälyteemoja aktiivisesti.

Kiitämme vastaajia arvokkaasta palautteesta. Hyödynnämme kyselyn tuloksia muun muassa asiakasviestinnän ja koulutusten suunnittelussa.