Sanaston asiakaskysely: tyytyväisyys Sanaston palveluihin kasvanut

Loppuvuonna 2016 toteutettuun Sanaston asiakaskyselyyn vastasi 1445 henkilöä (vastausprosentti noin 23 %). Kyselyssä selvisi, että asiakkaiden tyytyväisyys Sanaston toimintaan ja palveluihin on kasvanut vuodesta 2015. Peräti 93 % vastanneista kertoi olevansa Sanaston palveluihin tyytyväinen. Suurin osa vastaajista piti Sanastoa hyvämaineisena, helposti lähestyttävänä ja asiantuntevana.

Tekijänoikeuksien ja tekijänoikeusjärjestön merkitys korostui kyselyssä. Lähes jokainen vastaaja (95,4 %) katsoi, että tekijänoikeus on tärkeä omalle luovalle työlle. Samoin Sanasto järjestönä koettiin merkitykselliseksi, ja vastaajista 92,9 % piti Sanastoa tekijälle tärkeitä asioita edistävänä järjestönä.

Kysely

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita! Mikäli Sinulla on kysyttävää Sanaston asiakkuudesta tai haluat antaa meille palautetta toiminnastamme, älä epäröi ottaa yhteyttä. Autamme mielellämme!