Sanaston helmikuun tilitys lukuina

Euron kuvake

Sanasto tilitti helmikuussa kirjallisuuden tekijänoikeuskorvauksia yli 46 000 euroa yhteensä 190:lle kirjallisuuden tekijälle ja edesmenneen tekijän oikeudenhaltijalle. Eniten tilitettiin kirjallisuuden radio- ja tv-käyttökorvauksia.

Maksetut korvaukset

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 17 835,87 €
Radio- ja tv-arkistokorvaukset 12 399,98
Esitys-, julkaisu- ja näyttelykorvaukset 15 990,01  €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaukset (KAM) 276,00 €

Yhteensä: 46 501,86 €

Maksusuoritukset näkyvät tileillä 24.2.2020. Kaikille korvauksia saaneille on lähetetty tilityslaskelma, joka sisältää tiedot henkilökohtaisista korvauksista.

Sanasto tilittää korvauksia seuraavan kerran 1.6.2020. Silloin maksetaan mm. lisätilityksiä lainauskorvauksista. Viimeinen päivä omien tietojen muuttamiselle ennen tilitystä on 1.5.2020.

Sanaston vuoden 2020 suurin tilitys koittaa joulukuussa, jolloin maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia vuoden 2019 kirjastolainoista. Tilityspäivä on tiistai 1.12.2020.

Tutustu koko vuoden tilitysaikatauluun sekä korvauslajeihin.