Sanaston lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Sanasto - kuvitus

Sanasto on antanut lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä vuoden 2016 talousarvioksi. Lausunnossa todetaan, että lainauskorvauksiin esitetty 150 tuhannen euron korotus ei riitä korottamaan lainauskorvausta muiden Pohjoismaiden tasolle. Myöskään eduskuntapuolueiden kevällä 2015 antaman julkilausuman tasoa ei kyetä tavoittamaan.

Nykyisellä määrärahan tasolla tekijöille ei kyetä turvaamaan EU:n vuokraus- ja lainausdirektiivin mukaista asianmukaista korvausta teosten ilmaisesta kirjastolainaamisesta.  Sanasto toivoo, että valiokunta jatkaa määrätietoista työtään Suomen lainauskorvausten nostamiseksi, jotta tekijöiden oikeus kohtuulliseen korvaukseen teosten maksuttomasta lainaamisesta toteutuu.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan täältä.