Sanaston lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä

Sanasto huomauttaa lausunnossaan, että hallituksen esityksessä vuoden 2015 talousarvioksi lainauskorvauksiin esitetty 150 tuhannen euron korotus ei ole riittävä nostamaan lainauskorvauksia eduskunnan useasti edellyttämälle pohjoismaiselle tasolle.  Lisäksi Sanasto toivoo, että sivistysvaliokunta jatkaa määrätietoista työtään Suomen lainauskorvausten nostamiseksi ja lainauskorvauksen laajentamiseksi opetus- ja tutkimuskirjastoihin.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.