Sanaston lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Sanasto on antanut lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Lausunnossa todetaan, että hallituksen esityksessä tulevan vuoden talousarvioksi lainauskorvauksiin esitetty korotus ei riitä korottamaan lainauskorvausta muiden Pohjoismaiden tasolle. Nykyisellä määrärahan tasolla tekijöille ei kyetä turvaamaan EU:n vuokraus- ja lainausdirektiivin mukaista asianmukaista korvausta teosten ilmaisesta kirjastolainaamisesta. Sanasto toivoo, että valiokunta jatkaa määrätietoista työtään Suomen lainauskorvausten nostamiseksi, jotta tekijöiden oikeus kohtuulliseen korvaukseen teosten maksuttomasta lainaamisesta toteutuu.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.