Sanaston lausunto Euroopan komission tiedonannosta ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle”

Tekijänoikeuslainsäädäntöä kehitettäessä ensisijaista on turvata kulttuurin tekemisen mahdollisuudet ja elinvoimaisuus. Lisäämällä luovan työn kannustavuutta yksilötasolla luodaan edellytyksiä luovan alan yrittäjyydelle sekä luovan alan ja talouden kasvulle.

Innovatiivinen yritystoiminta ja luovat sisällöt ovat avainroolissa digitaalisen markkinan kehittymisessä. Kuluttajat haluavat verkkojen kautta nimenomaan luovia sisältöjä. Siksi on tärkeä turvata sellaiset tekijänoikeudet, että tekijät, esiintyjät ja sisällöntuotantoyritykset pystyvät ansaitsemaan elantonsa ja kilpailemaan muista maanosista tulevan tarjonnan kanssa. Strategiaa tehtäessä tulee ottaa huomioon, että Euroopan kulttuurinen rikkaus sisältää sen, että sisältömarkkina on kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen ja hajanainen. Pienillä kielialueilla kokonaisia kulttuurin osa-alueita koskeviin digitaalisen yritystoiminnan muutoksiin liittyy erityishaasteita, jotka tulee huomioida digitaalista yhtenäismarkkinaa koskevaa strategiaa luotaessa.

Toimivia digitaalisia sisämarkkinoita luotaessa teosten tarkoituksenmukainen jäsenvaltioiden rajat ylittävä käyttö tulee aina pyrkiä ensisijaisesti järjestämään markkinaehtoisilla ratkaisuilla.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan ohesta.

Liitteet

Sanaston lausunto Euroopan komission tiedonannosta ”Digitaalisten sisältömarkkinoiden strategia Euroopalle”