Sanaston lausunto koskien valtioneuvoston asetusta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Rivi kirjoja

Sanasto on antanut lausunnon  opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukuntaa.

Vuoden alussa voimaan tulleessa laissa tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016) säädetään  yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta. Säännöksen mukaan valtioneuvosto asettaa määräajaksi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja viranomaisten edustajista koostuvan neuvottelukunnan.

Painotamme lausunnossamme, että on ehdottoman tärkeää taata kaikille kotimaisille tekijänoikeusjärjestöille paikka neuvottelukunnassa. Tekijänoikeusjärjestöt ovat edustamansa luovan alan oikeuksien hallinnoinnin ytimessä, ja niiden asiantuntemus on neuvottelukunnan työn kannalta merkittävä. Myös neuvottelukunnan työn tuloksena mahdollisesti syntyvät alaa ohjaavat suositukset ja standardit koskettavat nimenomaan oikeuksia hallinnoivia järjestöjä.  Voit lukea lausuntomme kokonaisuudessaan täällä.