Sanaston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tekijänoikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esiluonnoksen mukaan lainauskorvauksen piiriin yleisten kirjastojen rinnalle olisivat tulossa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot. Sanasto kannattaa lämpimästi luonnosta hallituksen esitykseksi ja pitää erittäin tärkeänä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista tehtävät lainat tuodaan lainauskorvauksen piiriin. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoista tehdään vuosittain noin 17 miljoonaa lainaa.

Sanasto toteaa lausunnossaan, että hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettava tekijänoikeuslain muutos on saatettava voimaan vuoden 2016 alusta lukien, ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista lainattavien teosten tekijöille tulee suorittaa korvaus heidän teostensa lainaamisesta viipymättä. Kaikki kirjallisuuden tekijät ansaitsevat asianmukaisen korvauksen teostensa maksuttomasta kirjastolainaamisesta.

Kiinnitämme huomiota myös lainauskorvauksen alhaiseen tasoon, johon on otettu useasti kantaa eduskunnan toimesta. Uusien kirjastoryhmien tullessa lainauskorvauksen piirin on tärkeää, että lainauskorvaus saadaan viipymättä eduskunnan useasti edellyttämälle pohjoismaiselle tasolle. Lausuntomme voi kokonaisuudessaan lukea tästä.

Tekijöiden, joiden teoksia on lainattavissa yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kirjastoista, kannattaa liittyä Sanaston asiakkaiksi. Lisätietoa asiakkuudestamme löydät täältä.