Sanaston lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 –luonnoksesta

Sanasto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 –luonnoksesta.

Sanasto toteaa lausunnossaan, että tekijänoikeudet ovat tärkeä osa kulttuuripolitiikkaa. Mielestämme tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisen tavoitteena pitää myös tulevaisuudessa olla luovan työn edellytysten helpottaminen ja kulttuurin aseman vahvistaminen.

Koska luova ala on tulevaisuuden kasvuala, luovan työn toimintaedellytysten turvaamisen ja kulttuurin aseman vahvistamisen tulee olla kulttuuripoliittisten strategialinjausten keskiössä. Itsensä työllistävien kulttuuriyrittäjien asemaa on tuettava tarvittavin lainsäädäntömuutoksin. Sanaston mukaan tekijän tulisi voida halutessaan ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi kuten Ruotsissa.

Sanasto toteaa lausunnossaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa käytetyt käsitteet olisi hyvä määritellä tarkemmin. On tärkeää tietää, milloin luonnoksessa esitetty koskee luovaa alaa, kulttuuria ja luovan työn tekijöitä kokonaisuudessaan, ja milloin on kyse taiteilijoista, taiteesta ja taidepolitiikasta.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan: sanasto-lausunto-okm-kulpol-strategia-16092016