Sanaston strategia 2024–2027

Strateginen tehtävämme

Kirjallisuuden tekijällä on oikeus korvaukseen tekemästään työstä

Sanaston strateginen tehtävä on puolustaa kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia ja varmistaa tekijöille korvaukset kirjallisuuden jälkikäytöstä.

Kirjallisuus rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja kieltä. Lukeminen ja lukutaito ovat puolestaan demokratian elinehtoja. Sanaston tekemä työ kirjallisuuden ja kirjallisuuden tekijöiden hyväksi osaltaan turvaa, että Suomessa on kannattavaa luoda ja kääntää kirjallisuutta.

Strategiakaudella 2024–2027 Sanasto suuntaa toimintaansa haasteisiin, joita digitalisaatio luo kirjallisuuden tekijöiden tulonsaannille. Vaikka digitaaliset sisällöt tarjoavat lukijoille uusia tapoja käyttää kirjallisuutta, voivat erilaiset verkkosisällöt tehdä tekijänoikeuden yleisöille vaikeammin hahmotettavaksi. Sähköiset kanavat toisaalta mahdollistavat, että tekijänoikeustietous voi päätyä uusien kohderyhmien tietoisuuteen. Pyrimmekin strategiakaudella lisäämään kirjallisuuden käyttöä ja sen korvaamista panostamalla lupamarkkinointiin ja tekijänoikeusviestintään.

Tekijöiden oikeuksien puolustamiseksi vaikutamme yhteiskunnallisesti: Sanasto varmistaa, että tekijöiden viesti kulkee päättäjille. Sanastolla on hyvät suhteet päättäjiin ja alan toimijoihin.

Strategiakauden aikana vahvistamme ja laajennamme kirjallisuuden tekijöiden oikeutta korvaukseen tekemästään työstä. Tässä työssä vahvuutemme ovat asiantunteva henkilöstömme, laaja edustavuus, kattavat yhteistyöverkostomme sekä luottamukselliset suhteet päättäjiin.

Strategiset painopisteemme 2024–2027

Tavoitteena tekijöiden tulovirtojen kasvattaminen

 • Lainauskorvauksen korottaminen ja sitominen indeksiin.
 • Kirjallisuuden tekijöiden tulopohjan laajentaminen ja tulovirtojen kasvattaminen kartoittamalla uusia lupa-alueita ja -asiakkaita.
 • Kirjallisuuden merkityksen korostaminen ja kirjastolainaamisen ylläpitäminen.
 • Tiedon keräämisen, analysoimisen ja jakamisen kehittäminen tekijöiden ansaintalogiikkaan vaikuttavista asioista.
 • Yhteistyö päättäjien ja kirja-alan toimijoiden kanssa.

Visio vuodelle 2028

Kirjallisuuden merkitys ymmärretään Suomessa entistä paremmin

 • lainauskorvaus on mahdollisimman aukoton ja teknologianeutraali,
 • lainauskorvausmääräraha on kasvanut vähintään 1,5 miljoonalla eurolla,
 • Sanaston lupatuotteiden myynti on kasvanut merkittävästi,
 • yhteiskuntasuhteemme ovat elinvoimaiset,
 • olemme välittäneet päättäjille ja sidosryhmillemme hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa kirjallisuuden tekijöiden toimeentulosta,
 • tekijänoikeusmyönteisyys yhteiskunnassamme on kasvanut,
 • asiakasmäärämme on jatkanut tasaista 5 % vuosittaista kasvuaan.