Sanaston vuosi 2021

Vuosikertomus kokoaa Sanaston vuoden 2021 kohokohdat sekä kertoo toiminnastamme ja tilitetyistä tekijänoikeuskorvauksista. Lue vuosikertomus kokonaisuudessaan.

Vaikuttamisen ja tapahtumien vuosi

Sanasto tilitti vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta, jota tilitettiin noin 11,4 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa edustimme lähes 15 000:ta kirjallisuuden tekijää.

E-kirjojen ja e-äänikirjojen suosion kasvaessa on kasvanut myös tekijöiden huoli lainauskorvauksista. Tällä hetkellä tekijänoikeuslain nojalla lainauskorvausta maksetaan vain fyysisinä teoskappaleina lainattavista kirjoista. Samaan aikaan e-kirjojen ja äänikirjojen lainamäärät kasvavat vuosittain ja Suomessa ollaan käynnistämässä kirjastojen yhteistä e-kirjastoa vuoden 2023 aikana. Sanaston kanta on, ettei yhteistä e-kirjastoa voida ottaa käyttöön ennen kuin lainauskorvaukset on hoidettu teknologianeutraaleiksi ja kirjallisuuden tekijät saavat asianmukaisen korvauksen teostensa käytöstä.

Syksyllä käynnistimme vaikuttamistyön, jonka tueksi kutsuimme kirjallisuuden tekijöitä mukaan eduskunnan kirjallisuuskummeiksi. Vaikuttamistyön tavoitteena on saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin sekä pohjoismainen tasokorotus lainauskorvauksiin. Sanaston vaikuttamistyön ja kansanedustajien kanssa tehdyn yhteistyön lopputuloksena joulukuussa eduskunta hyväksyi lausuman e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen puolesta.

Tapahtumarajoitusten purkauduttua pääsimme pystyttämään osastomme sekä Turun että Helsingin kirjamessuille. Helsingin messuilla järjestimme e-aineistojen lainauskorvauksia käsittelevän paneelikeskustelun, jossa mukana olivat tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, kirjailija Juha Itkonen, kirjastojen digimediahankkeen projektipäällikkö Suvi Sivulainen sekä Sanaston juristi Juha Pihlajaniemi.

Tekijänoikeuslakia tulee muuttaa tekijöitä kunnioittaen

Suomen tekijänoikeuslakia ollaan muuttamassa EU:n vuonna 2019 hyväksymän uuden direktiivin mukaisesti. Direktiivi koskee tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tavoitteena on ollut tekijänoikeuslainsäädännön modernisointi vastaamaan paremmin teosten uusia käyttötapoja ja -tarpeita sekä tekijänoikeuslainsäädännön yhdenmukaistaminen EU-tasolla.

Suomessa lokakuussa 2021 lausuntokierrokselle tullut esitysluonnos sisälsi kirjallisuuden tekijöiden näkökulmasta merkittäviä ongelmia. Tekijänoikeuteen esitettiin siinä laajoja rajoituksia ohittaen tekijöiden ja käyttäjien välinen teosten käyttöä koskeva sopiminen. Esitysluonnos poikkesi lisäksi siinä määrin direktiivistä ja sen sanamuodosta, että sillä ei olisi saavutettu direktiivin tavoitetta yhtenäisistä digitaalisista sisämarkkinoista.

Lausunnossamme esitimme ministeriölle, että hallituksen esitysluonnos tulee valmistella ja kirjoittaa kokonaan uudelleen. Tietojemme mukaan esitystä on muutettu merkittävästi tämän jälkeen.

Sanaston vuosi 2021

Lue Sanaston vuosikertomus 2021 kokonaisuudessaan

Lue Sanaston toiminnanjohtajan Anne Salomaan vuosikertomukseen laatima kirjoitus