Sanaston vuosikertomus 2013 on julkaistu

Sanasto tilitti vuonna 2013 tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä yli 4,85 miljoonaa euroa. Summasta valtaosa, noin 4,5 miljoonaa, oli lainauskorvauksia eri määrärahavuosilta. Tekijäasiakkaidemme määrä kasvoi edellisvuodesta 14 prosenttia.

Vuoden 2013 aikana Sanaston toiminta painottui tulevaisuuden toimintastrategian suunnitteluun sekä aktiiviseen vaikuttamistyöhön. Sanaston toiminnan päämäärä on, että tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia ja tukee luovaa työtä. Vaikuttamistyön seurauksena eduskunta korotti lainauskorvauksiin valtion budjetissa varattua määrärahaa 250 tuhatta euroa. Vuoden aikana lainauskorvausta koskevaa lainsäädäntöä täsmennettiin siten, että lainauskorvaus säädettiin ainoastaan tekijälle kuuluvaksi, luovuttamattomaksi oikeudeksi.

Kirjallisuuden tekijöiden lisäksi Sanasto palvelee kirjallisuuden käyttäjiä tarjoamalla lupia erilaisiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin. Keskitetyt luvat hyödyttävät sekä käyttäjiä että tekijöitä. Vuonna 2013 Sanastosta saatavilla luvilla esitettiin kirjallisuutta erilaisissa tilaisuuksissa, mm. Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Sanastossa myös analysoidaan aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kartoitetaan mahdollisia uusia lupa-alueita kirjallisuuden käyttöön.

Vuosikertomuksesta ovat myös luettavissa Sanaston toiminnanjohtajan, Anne Salomaan, ja puheenjohtajan, Virpi Hämeen-Anttilan, katsaukset edellisvuoteen.

Lue vuosikertomuksemme 2013 kokonaisuudessaan tästä.