Selvitys ISNI-tunnisteen hyödyistä tekijänoikeusjärjestöissä on julkaistu

Kansalliskirjaston tuoreessa selvityksessä tarkastellaan ISNI-tunnuksen hyötyjä ja tunnuksen mahdollisuuksia edistää teos- ja tekijätietoihin perustuvien palveluiden ja toimintakäytäntöjen kehittämistä tekijänoikeusjärjestöissä.

Kansalliskirjaston koordinoimassa ISNI-projektissa tekijänoikeusjärjestöjen edustamille oikeudenhaltijoille hankitaan kansainväliset tekijätunnukset. Maaliskuussa Kansalliskirjasto on julkaissut Kun pelkkä nimi ei riitä -selvityksen, jossa ISNIä tarkastellaan suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen näkökulmasta.

ISNI-tunnuksen laajamittainen käyttöönotto on meneillään suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöissä, koska

  • tunnus takaa entistä paremmat mahdollisuudet luovien alojen tekijöiden tunnistamisen erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä
  • tekijöihin liittyvä metadatan laatu paranee ja yhdenmukaistuu
  • yhteistyötä sujuvoitetaan sektorirajoja ylittävässä tiedonvaihdossa
  • tunnisteilla luodaan uusia käytäntöjä tekijänoikeusalalle, tehostetaan toimintaa ja kehitetään digitaalisen datan käyttöä ja hallintaa.


Voit lukea lisää Kun pelkkä nimi ei riitä -selvityksestä Kansalliskirjaston artikkelista. Selvitykseen pääset tutustumaan kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Eikö ISNI ole vielä tuttu? Lue aiheesta lisää Sanaston nettisivuilta.

ISNI-projektissa Suomessa ovat mukana tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto.