Suomi elää luovuudesta -kampanjan vetoomus luovutettiin elinkeinoministeri Lintilälle

Huippunimet vetosivat alan arvostuksen puolesta

Suomi elää luovuudesta” -kampanja luovutti tänään vetoomuksensa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk). Yli 4 700 nimekästä luovan työn tekijää ja kansalaista vaati vetoomuksessa alan arvostuksen nostamista: luovat alat ovat Suomelle kestävä kasvun mahdollisuus ja kansainvälisesti merkittävä elinkeino.  Allekirjoittajat vetosivat ministeriin, että alaan kohdistuneet leikkaukset käännetään investoinneiksi ja että ala huomioidaan jatkossa tasavertaisesti suhteessa muihin elinkeinoihin.

Kampanjan puolesta vetoomuksen luovuttivat kuvataiteilija Hannaleena Heiska, elokuvaohjaaja Virpi Suutari, musiikin tekijä Eicca Toppinen, Tekijänoikeusakatemian puheenjohtaja Anne Salomaa ja Lyhty – luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.

”Kampanjamme vetoaa, että luovat alat saavat vihdoin ansaitsemansa arvostuksen yhtenä Suomen kestävimmistä hyvinvoinnin lähteistä – nyt ja tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alat tulisi huomioida tasa-arvoisesti suhteessa muihin elinkeinoihin. Haemme tasa-arvoa sekä eri investointi-instrumenttien että myös tulevaisuuden kriisien ja poikkeustilojen tukirakenteiden osalta. Koronakurimus ei saa enää koskaan toistua,” kampanjan järjestäneen Tekijänoikeusakatemian puheenjohtaja Anne Salomaa kertoo.

”Luovat alat ovat sekä työllisyyden että BKT:n kannalta merkittävämpiä kuin monet perinteiset teollisuudenalat”, sanoo Lyhty-projektin Lauri Kaira.  ”Ne ovat selvästi suurempi työllistäjä kuin mm. kemianteollisuus, metsäteollisuus tai sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Luovien alojen BKT-osuus suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudella.”

Kuvassa vetoomuksen luovuttaneet luovan työn tekijät ja järjestöjen edustajat ministerin kanssa (vasemmalta oikealle): musiikin tekijä Eicca Toppinen, ohjaaja Virpi Suutari, kuvataiteilija Hannaleena Heiska, elinkeinoministeri Mika Lintilä, Sanaston toiminnanjohtaja ja Tekijänoikeusakatemian puheenjohtaja Anne Salomaa sekä Lyhty – luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin edunvalvontajohtaja Lauri Kaira. Teos taustalla: Markku Keränen, Kesäkerroin 2017.

Ministeri kutsuu alan keskustelemaan tulevasta

”Tämä kampanja nostaa hyvin esiin luovien alojen merkityksen suomalaiselle hyvinvoinnille. Kustannustuen ja tapahtumatakuun kaltaiset tuet ovat tarkoitettu osaltaan helpottamaan alan ahdinkoa korona-aikana”, elinkeinoministeri Lintilä toteaa.

”On tärkeää ottaa opiksi ja katsoa myös eteenpäin. Jotta luovat alat pystytään huomioimaan tulevaisuudessa paremmin sekä kriisi- että normaaliaikoina, on hyvä lisätä vuoropuhelua valtion ja alan välillä.
Kutsun luovan alan edustajat työryhmään keskustelemaan luovien alojen elinkeinotoiminnan ja viennin edistämisestä. Alan tulevaisuutta on tarpeen miettiä muun muassa maabrändin, yrittäjyyden kehittämisen, rahoituksen ja tukien sekä kriisivarautumisen näkökulmista”, ministeri jatkaa.

”Kiitämme ministeriä tästä avauksesta ja halusta nostaa luovat alat tasa-arvoiseen asemaan. On tärkeää, että työryhmä pääsee pian vauhtiin ja tekemään konkreettisia tekoja alan potentiaalin lunastamiseksi koko Suomen tasolla,” sanoo Tekijänoikeusakatemian Anne Salomaa.

Kampanjan vetoomuksen allekirjoittajina toimivat luovan työn tekijät kaikilta kulttuurin alueilta. Allekirjoittajien joukossa on vaikuttava joukko tunnettuja kasvoja.

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt:
Sari Siikasalmi, [email protected], 050 352 1073