Syyskuun tilitys lukuina

Euromerkki / Sanaston tilitykset

Sanasto on tilittänyt 6.9.2021 kirjallisuuden käyttökorvauksia 42 689,13 euroa yhteensä 300:lle kirjallisuuden tekijälle ja edesmenneen tekijän edunsaajalle. Pääosa tilityksestä koostui kirjallisuuden esitys-, julkaisu- ja näyttelykorvauksista.

Maksetut korvaukset

Radio- ja tv-käyttökorvaukset 12 616,05
Esitys-, julkaisu- ja näyttelykorvaukset 30 073,08

Yhteensä: 42 689,13 €

Maksusuoritukset näkyvät tileillä 6.9.2021. Kaikille korvauksia saaneille on lähetetty tilityslaskelma, joka sisältää tiedot henkilökohtaisista korvauksista.

Lainauskorvauksia tilitetään joulukuussa

Sanaston vuoden suurin tilitys on joulukuussa, jolloin maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia vuoden 2020 kirjastolainoista. Tilityspäivä on tiistai 7. joulukuuta.

Viimeinen päivä omien tietojen muuttamiselle joulukuun tilitystä varten on 1. marraskuuta. Muuttuneet pankki-, vero- ja yhteystiedot sekä teosluettelot tulee päivittää oma.sanasto.fi-verkkopalveluun siihen mennessä.

Huom! Verokorttia ei tarvitse erikseen toimittaa Sanastoon. Verokortti tulee toimittaa vain siinä tapauksessa, jos haluaa muuttaa oma.sanasto.fi-palvelussa näkyvää veroprosenttiaan. Pyydämme toimittamaan mahdolliset muutosverokortit 1.11. mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Tutustu koko vuoden tilitysaikatauluun sekä korvauslajeihin.