Sanaston syyskuun tilitys lukuina

Euron kuvake

Sanasto on tilittänyt 5.9.2022 kirjallisuuden käyttökorvauksia 117 808 euroa yhteensä 296:lle kirjallisuuden tekijälle ja edesmenneen tekijän edunsaajalle. Tilitetyistä korvauksista suurin osa oli radio- ja televisioarkistokorvauksia.

Maksetut korvaukset

Radio- ja televisiokäyttökorvaukset 11 277,34 €
Esitys-, julkaisu- ja näyttelykorvaukset 15 919,09 €
Radio- ja televisioarkistokorvaukset 90 598,75 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaukset 13,26 €
Yhteensä: 117 808,44 €

Maksusuoritukset näkyvät tileillä 5.9.2022. Kaikille korvauksia saaneille on lähetetty tilityslaskelma, joka sisältää tiedot henkilökohtaisista korvauksista.

Lainauskorvauksia tilitetään joulukuussa

Sanaston vuoden suurin tilitys on joulukuussa, jolloin maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia vuoden 2021 kirjastolainoista. Tilityspäivä on 7. joulukuuta.

Viimeinen päivä omien tietojen muuttamiselle joulukuun tilitystä varten on 4. marraskuuta. Muuttuneet pankki-, vero- ja yhteystiedot sekä teosluettelot tulee päivittää OmaSanasto -verkkopalveluun siihen mennessä.

Huom! Verokorttia ei tarvitse erikseen toimittaa Sanastoon. Verokortti tulee toimittaa vain siinä tapauksessa, jos haluaa muuttaa OmaSanastossa näkyvää veroprosenttiaan. Pyydämme toimittamaan mahdolliset muutosverokortit 4.11. mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected].