Tekijänoikeusbarometri 2018: Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeusjärjestöihin myönteisesti

Tablettitietokone ja henkilön kädet. Kuva: Eetu Ahanen

Erityisesti nuoret suhtautuvat hyvin myönteisesti tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin, käy ilmi Tekijänoikeusbarometristä. Vuosittaisella tutkimuksella selvitettiin jälleen asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan.

Suurin osa suomalaisista (87 %) ja erityisesti alle 35-vuotiaat ja naiset pitävät tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Tekijänoikeudet koetaan myös ennemmin mahdollistavina (41 %) kuin rajoittavina (15 %). Vastaajista vain 18 % piti tekijänoikeuksia vaikeatajuisena, kun taas 42 % vastaajista koki ne ennemmin helppotajuiseksi. Erityisesti nuorin ikäryhmä eli alle 25-vuotiaat pitävät tekijänoikeuksia helppotajuisena muita useammin.

Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on huomattavan positiivista. Selvä enemmistö vastaajista (85 %) pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina, ja valtaosa (83 %) on sitä mieltä, että järjestöt ovat oikealla asialla.

Lisäksi suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 93 % vastaajista.

Piratismille yhä vähemmän ymmärrystä

Suurin osa suomalaisista (58 %) ei hyväksy mitään piratismin muotoa. Lähes kolmasosa (30 %) hyväksyy kuitenkin lailliseen suoratoistopalveluun, kuten Youtubeen, luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselun.

Omaan käyttöön lataamisen laittomista lähteistä hyväksyy enää 9 % vastaajista, kun vuonna 2017 vielä 13 % ilmoitti hyväksyvänsä sen. Laittomien suoratoistopalvelujen käytön ilmoitti hyväksyvänsä 7 % vastaajista. Internettiin luvatta laitetun musiikin, elokuvien tai tv-sarjojen lataamisen sekä laittomien suoratoistopalvelujen käytön hyväksyntä onkin laskenut vuosi vuodelta.

Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kyky tunnistaa lailliset palvelut piraattipalveluista on parantunut. Alle 25-vuotiaista jopa 90 % uskoo erottavansa laillisen palvelun laittomasta, kun viime vuonna luku oli 75 %. Yli 80 % 25–34-vuotiaista tunnistaa laittoman laillisesta, mutta jopa puolelle (48 %) yli 50-vuotiaista erojen tunnistaminen on hankalaa. Taloustutkimus arvelee, että varttuneemmissa on enemmän niitä, jotka eivät ylipäänsä löydä tai edes etsi internetistä haluamiaan palveluja.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin kahdettatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 17.5.–8.6.2018 ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1 004 henkilöä.

Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.