Tekijänoikeusbarometri 2023: Tekijänoikeusjärjestöt koetaan tarpeellisiksi aiempaa useammin

Tässä artikkelissa käydään läpi avainlukuja vuosittain toteutettavasta Tekijänoikeusbarometristä, joka on julkaistu 16.11.2023.

Barometrin keskeiset tulokset

  • Vastaajista 37 % arvostaa luovan alan tekijöitä paljon ja on kiitollinen heidän tekemästään työstä. Ainoastaan kolme prosenttia kertoo, ettei arvosta luovan alan tekijöitä.
  • Suomalaisista 60 % arvostaa luovan alan tekijöitä samoin kuin muitakin ammattilaisia.
  • Keskimääräistä useammin luovan alan tekijöitä arvostavat ja ovat heidän työstään kiitollisia naiset (42 %) ja alle 25-vuotiaat (44 %).
  • Valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia vuonna 2023 ennen kaikkea tärkeänä asiana. Vain kaksi prosenttia pitää tekijänoikeuksia erittäin tai melko turhana.

Suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin

  • Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on aiempien vuosien tapaan erittäin myönteinen. Suuri vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina (yht. 80 %) ja lähes yhtä moni arvioi tekijänoikeusjärjestöjen olevan oikealla asialla (yht. 79 %).
  • Suomalaisista 64 % on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi kehitykselle sen sijaan, että niistä olisi haittaa (yht. 8 %).
  • Tekijänoikeusjärjestöt koetaan useammin tarpeelliseksi kuin vuonna 2022. Niiden koetaan myös viime vuotta useammin olevan oikealla asialla sekä olevan hyödyksi kehitykselle.

Suhtautuminen tekoälyyn

  • Viidennes (20 %) kuluttaisi tulevaisuudessa tekoälyn tuottamia sisältöjä, kuten kirjoja, musiikkia tai tv-ohjelmia aivan yhtä mielellään kuin ihmistenkin tekemiä teoksia.
  • Vastaajista 72 % on sitä mieltä, että tunnetun taiteilijan tai esittäjän persoonallista tyyliä ei saa hyödyntää tekoälyn tuottamissa sisällöissä ilman asianmukaista lupaa ja korvausta.


Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt seitsemättätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 8.–23.10.2023 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1082 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.