Tekijänoikeusdirektiivi siirtyy uuteen vaiheeseen – trilogineuvotteluissa löytyi sopu

Avoin kirja

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti ovat löytäneet yhteisymmärryksen DSM-direktiiviehdotuksen muodosta. Nyt direktiivi on vielä hyväksyttävä jäsenmaissa ja parlamentin täysistunnossa.

Myöhään keskiviikkona 13.2. päättyneissä trilogineuvotteluissa komissio, neuvosto ja parlamentti pääsivät ainakin alustavasti sopuun tekijänoikeusdirektiivin sanamuodoista. Neuvotteluissa viilattiin etenkin lehtikustantajien lähioikeutta koskevan artiklan 11 ja niin kutsuttua arvokuilua koskevan artiklan 13 sisältöjä. Tiivistetysti artikla 13 koskee verkkoalustojen vastuuta siitä, ettei sen kautta julkaistuissa sisällöissä loukata tekijänoikeuksia.

Euroopan parlamentin suomenkielinen lehdistötiedote direktiivistä ja etenkin artikloja 11 ja 13 koskevista kohdista löytyy täältä.

Direktiivin vahvistaminen vaatii vielä jäsenmaiden eli neuvoston lopullisen hyväksynnän sekä parlamentissa asiaa päävaliokuntana käsitelleen oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) ja täysistunnon hyväksynnän.

Sanasto seuraa tiivisti direktiiviehdotuksen ja artiklan 12 käsittelyä ja tiedottaa asian etenemisestä säännöllisesti.

Lue lisää

Aiemmat artikkelimme DSM-direktiivin etenemisestä