Tekijänoikeusdirektiiviä valmistellaan nyt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Avoin kirja

Huhtikuussa EU:ssa lopullisesti hyväksytty tekijänoikeusdirektiivi pitää saattaa osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä viimeistään vuonna 2021. Lainvalmistelu on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön työpajoissa.

Direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa 15. huhtikuuta. EU:n jäsenmailla on nyt kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeusdirektiivin muutokset Suomen tekijänoikeuslakiin.

Eri alojen asiantuntijoiden kuulemista varten OKM järjestää kuusi kaikille avointa työpajaa. Työpajat järjestetään teemoittain touko–kesäkuun aikana. Kick-off-tilaisuus, jossa tiedotettiin lainvalmistelun etenemisestä, järjestettiin 10. toukokuuta. Paikalla oli runsaasti eri alojen edustajia.

– Me Sanastossa tulemme seuraamaan tiivisti etenkin tekijänoikeuden kollektiivihallinnointia koskevien direktiivisäännösten voimaansaattamista. Pidämme osaltamme huolta siitä, että kirjallisuuden tekijöiden oikeudet ja asema huomioidaan myös tässä kansallisessa valmistelussa, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Sanasto osallistuu työpajoihin, joissa käsitellään muun muassa kulttuuriperinnön saataville saattamista (artiklat 8–11) ja sopimuslisenssijärjestelmää (artikla 12) sekä alustapalvelujen vastuuta (artikla 17, entinen artikla 13). Artikloissa 8–11 säädetään ei enää kaupallisesti saatavilla olevien, tekijänoikeudella suojattujen teosten käytöstä esimerkiksi museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa. Artikla 17 velvoittaa tietyin rajaehdoin toimivat verkkoalustat hankkimaan luvan tai lisenssin jakamilleen sisällöille, joita tekijänoikeudet suojaavat.

Sanasto aloitti syksyllä 2017 Euroopan laajuisen kampanjan kustantajien korvausoikeutta koskevan artiklan 16 (entinen artikla 12) rajoittamiseksi ja tekijöiden oikeuksien puolustamiseksi. Sanaston tekemän aktiivisen vaikuttamistyön aikana artiklan 16 muotoilu muuttui merkittävästi: lopullista artiklaa ei annettu velvoittavassa muodossa, vaan jäsenvaltioiden harkintavalta säilytettiin, ja esimerkiksi lainauskorvaukset rajattiin kustantajien korvausoikeuden ulkopuolelle maissa, joissa korvausjärjestelmä oli jo tässä muodossa käytössä.

Näillä näkymin artikla 16 ei tule aiheuttamaan kansalliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön muutoksia eikä sitä siksi käsitellä työpajoissa erikseen.

Lainvalmistelun eteneminen

Direktiivi tuo muutoksia myös Suomen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Vastuuvirkamiehenä valmistelussa toimii tekijänoikeusneuvos Viveca Still.

Käytännössä lainvalmisteluprosessi etenee seuraavan kahden vuoden aikana työpajojen ja valmisteluvaiheen kautta ensin valtioneuvoston käsittelyyn ja sieltä eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskuntakäsittely vahvistaa muutokset tekijänoikeuslainsäädäntöön. Lainvalmistelun ajankohtaista tilannetta on mahdollista seurata ministeriön sivuilla.

 

Lue lisää

Lue kaikki Sanaston uutiset tekijänoikeusdirektiivistä