Tekijänoikeuskorvaukset eivät enää leikkaa työttömyysturvaa

Luovan alan tekijöiden sosiaaliturva parani vuoden 2023 alussa, kun tekijänoikeuskorvausten sovittelusta työttömyysturvassa luovuttiin. 

Tekijänoikeuskorvauksia ei siis enää oteta huomioon työttömyysetuuden kanssa yhteen soviteltavana tulona. Kaikki Sanaston maksamat korvaukset, lainauskorvaus mukaan lukien, ovat tekijänoikeuskorvauksia.

Sovitteluun ei vaikuta se, mitä nimeä tekijänoikeuskorvauksesta on käytetty – kunhan korvauksen maksamisen perusteena on tekijänoikeus tai tekijänoikeuden lähioikeudet. Myöskään sillä ei ole merkitystä, milloin tekijänoikeuskorvauksen perusteena oleva työsuoritus on tehty.

Muutos saattaa hidastaa työttömyysturva-asian käsittelyä nykytilaan verrattuna, jos Kela tai työttömyyskassa joutuu pyytämään henkilöltä lisätietoja maksetun korvauksen perusteesta.

Luovan alan tekijöiden kannalta asiassa on aiemmin ollut selkeä epäkohta, kun menneiltä vuosilta taannehtivasti saatu tekijänoikeustulo on leikannut työttömyysturvaa. Sanasto kiittää Luovat ry:tä ja muita alan toimijoita asian edistämisestä.

– Taiteilijat ja luovan alan tekijät ovat olleet sosiaaliturvassa osin väliinputoajan asemassa. Olen tyytyväinen, että nyt taiteilijoiden ja tekijöiden asema paranee ja tekijänoikeustulojen kohtelu työttömyysturvassa muuttuu oikeudenmukaisemmaksi, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen kertoo ministeriön tiedotteessa.

Sanasto kiittää ministeri Sarkkista ja muita asiaa edistäneitä edustajia asian ratkaisemisesta vielä tämän hallituskauden aikana.

Lue lisää: Valtioneuvoston asetus

Jos tarvitset Kelaa varten todistuksen Sanastosta maksettujen korvausten luonteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.