Termit tutuksi: Tekijänoikeuskorvaukset ja sosiaalietuudet

Termit tutuksi

Termit tutuksi on juttusarja Sanaston toimintaan ja tekijänoikeuteen liittyvistä keskeisistä termeistä. Tällä kertaa käsittelemme tekijänoikeuskorvausten vaikutuksia sosiaalietuuksiin.

Sanaston maksamat tekijänoikeuskorvaukset eivät ole työsuhteesta maksettavaa palkkaa vaan korvausta teosten käyttämisestä. Korvaukset ovat kuitenkin veronalaista ansiotuloa, joten ne voivat vaikuttaa mahdollisiin sosiaalietuuksiin.

Tekijänoikeuskorvaukset saattavat vaikuttaa esimerkiksi työttömyysturvaan, asumistukeen tai vuorotteluvapaan vuorottelukorvaukseen.

Mikäli maksettujen tekijänoikeuskorvausten ja muiden satunnaisten tulojen laskennallinen yhteismäärä ylittää tietyn tason, saatetaan etuuksia alentaa. Tämä on aina etuuskohtaista, joten lisätietoa kannattaa kysyä kutakin etuutta myöntävältä viranomaiselta. Eri sosiaalietuuksien osalta on eroja siinä, vaikuttavatko maksetut korvaukset myönnettäviin etuuksiin.

Autamme mielellämme asiakkaitamme tekijänoikeuskorvauksiin ja sosiaalietuuksiin liittyvissä asioissa. Mikäli tarvitset todistuksen sinulle maksettujen korvausten luonteesta esimerkiksi Kelaa tai verottajaa varten, voimme toimittaa sellaisen pyynnöstä.

Edesmenneiden tekijöiden edunsaajien kannattaa muistaa, että perikunnalle tilitettävät tekijänoikeuskorvaukset ovat veronalaista pääomatuloa. Myös ne voivat vaikuttaa mahdollisiin sosiaalietuuksiin.

Edellisvuosi antaa osviittaa kertyvien korvausten määrästä

Vuosittain kullekin asiakkaalle kertyvien tekijänoikeuskorvausten summaa on vaikea arvioida: esimerkiksi lainauskorvauksen määrää on haastava tietää etukäteen. Myös muista korvauslajeista, kuten esitysluvista saatavien korvausten määrä vaihtelee kausittain. Edellisen vuoden korvausmäärän perusteella voit kuitenkin arvioida suuntaa tekijänoikeuskorvauksillesi myös seuraavalle vuodelle – elleivät esimerkiksi teostesi kirjastolainojen määrät ole merkittävästi muuttuneet.

Edellisvuoden kirjastolainoista maksettavien korvausten määrä päivittyy Sanaston järjestelmiin tällä hetkellä aina syyskuussa. Lokakuussa meiltä on mahdollista tiedustella, millainen korvaussumma sinulle on luvassa vuoden viimeisessä ja isoimmassa tilityksessä. Annamme pyydettäessä nämä tiedot esimerkiksi verotuksen tai sosiaalietuuksien arviointia varten.

Luovan alan sosiaaliturvaa on kehitettävä

Luovan alan tekijät ovat ikävän usein sosiaaliturvan väliinputoajia. Alan järjestöt ovat jo usean vuoden ajan tehneet vaikuttamistyötä luovan alan tekijöiden sosiaaliturvapalveluihin liittyen. Tällä hetkellä tekijänoikeustulot eivät kerrytä sosiaaliturvaa, mutta ne saattavat vaikuttaa vähentävästi sosiaalietujen määrään tai jopa estää ne kokonaan. Tätä epäjohdonmukaisuutta on pyrittävä purkamaan. Sanaston jäsenjärjestöt ovat omalta osaltaan mukana vaikuttamistyössä luovan alan tekijöiden sosiaaliturvan parantamiseksi.

Lisätietoa

Sanaston asiakaspalvelu neuvoo:
[email protected], puh. +358 (0)9 5629 3300 (arkisin klo 10–15)

Tarkista kuluvan vuoden tilityspäivät 

Termit tutuksi -juttusarjan muut osat