Tekijöiden tuloista keskusteltiin Sanaston ja kulttuuriministerin tapaamisessa sekä eduskunnan täysistunnossa 

Sanaston ja tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan tapaamisessa aiheina olivat verkkokirjahyllyt ja Celia-korvaukset. Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä suomen kielen asemasta ja lukemisen ja kotimaisen kirjallisuuden merkityksestä. 

Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensola ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Linda Lappalainen tapasivat tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan 5.3.2024. Tapaamisessa keskusteltiin kirjallisuuden käytön korvauksista ja siitä, kuinka istuva hallitus voisi vaikuttaa kirjallisuuden tekijöiden mahdollisuuksiin tulla paremmin toimeen työllään. 

Alkuvuodesta voimaan tullut tekijänoikeuslain muutos vakiinnutti e-lainauskorvauksen osaksi lainauskorvausjärjestelmää. E-lainauskorvauksen piiriin tulivat yleisten ja korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat, mutta verkkokirjahyllyt jäivät korvausten ulkopuolelle. Verkkokirjahyllyt ovat suosittuja korkeakoulukirjastoissa, ja niiden kautta on saatavilla paljon kurssikirjallisuutta. Verkkokirjahyllyjen kautta on saatavilla paljon myös samoja aineistoja kuin fyysisinä teoskappaleina tai korvauksen piirissä olevina sähköisinä versioina.

Sanasto on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriötä varten selvitystä verkkokirjahyllyjen aineistojen käyttämisestä sekä siitä, miten verkkokirjahyllyjen käytön korvaukset voitaisiin jatkossa tekijöille jakaa. Tästä keskustelimme myös ministeri Multalan kanssa. 

Lisäksi muistutimme tapaamisessa Celia-korvauksia koskevan lainsäädännön ajankohtaistamisen tarpeista. Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa palveluja lukemisesteisille. Celia-lainoista 76 % tehdään verkon kautta, mutta valtaosasta näistä ei makseta tekijöille korvausta. Korvausten ulkopuolelle jää vuosittain lähes 900 000 lainaa. 

Eduskunnassa keskusteltiin suomen kielestä 

Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä 28.2. eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin suomen kielen asemasta. Ajankohtaiskeskustelu käytiin kansanedustaja Pekka Aittakummun (kesk.) aloitteesta. Keskustelussa sivuttiin myös kirjallisuuden tekijöiden edellytyksiä tulla toimeen omalla työllään sekä sitä, miten lukemisen edistäminen näkyy hallituksen tekemissä päätöksissä. 

Edustajien puheenvuoroissa nousivat esiin muun muassa lukemisen edistäminen ja sen tukeminen, kyseenalaistettiin kirjan alv:n korottamista ja vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen leikkaamista. Keskustelussa muistutettiin myös edellisen eduskunnan hyväksymästä lausumasta, joka edellyttää lainauskorvauksen määrärahan nostoa pohjoismaiselle tasolle. 

Kiitämme edustajia Tuula Haatainen (sd.), Maria Ohisalo (vihr.), Eeva-Johanna Eloranta (sd.), Inka Hopsu (vihr.), Tiina Elo (vihr.), Krista Mikkonen (vihr.) ja Jari Koskela (ps.) puheenvuoroista kirjallisuuden tekijöiden puolesta. Keskustelun tallenne ja pöytäkirja löytyvät eduskunnan nettisivuilta. 

Samassa keskustelussa tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala sanoi, että kirja-alan ja kirjailijoiden tulonmuodostuksen haasteet on tunnistettu ja tunnustettu, ja ratkaisuja kirja-alan tilanteeseen pyritään hakemaan kulttuuripoliittisen selonteon yhteydessä. Ministeri nosti puheenvuorossaan esiin myös kirjallisuusviennin merkityksen. 

Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, miten monipuolinen ja moniääninen suomalainen kirjallisuus turvataan 

Edustaja Veronika Honkasalo (vas.) jätti 28.2. kirjallisen kysymyksen kirjailijoiden toimeentuloa koskien. Kirjallisen kysymyksen sisältö koskee vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen poiston, kirjojen arvonlisäveron noston sekä tekijänoikeuslain muutoksen kokonaisvaikutuksia kirjailijoiden toimeentuloon. Kysymyksessä on huomioitu myös lukuaikapalvelujen vaikutus tekijöiden tulonmuodostukseen sekä valmisteilla oleva kulttuuripoliittinen selonteko. 

Kirjallinen kysymys on luettavissa kokonaan eduskunnan nettisivuilla

Kirjallinen kysymys on yksi kansanedustajilla käytössä olevista työkaluista, ja sitä hyödyntäen kansanedustajilla on mahdollista pyytää lisätietoa hallituksen tai ministerin toimista. Kysymyksen voi esittää kuka tahansa yksittäinen kansanedustaja ja siihen vastaa se ministeri, kenen toimialaan kysymys kuuluu. Vastaus kirjalliseen kysymykseen tulisi antaa 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle. 

Kiitämme edustajia hyvästä ja aktiivisesta keskustelusta kirjallisuuden tekijöiden puolesta sekä edustaja Honkasaloa hyvästä kirjallisesta kysymyksestä. 

Kuvan Sanaston ja ministeri Multalan tapaamisesta otti Santeri Lohi.