Tilitys, joulukuu 2012

Euron kuvake

Joulukuun 2012 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia maksettiin 2813 kirjallisuuden tekijälle yhteensä 1 496 761,78 euroa. Suurin osa maksetuista korvauksista koostui lainauskorvauksista.

LAINAUSKORVAUKSET

Joulukuun 2012 tilityksessä maksettiin lainauskorvausten täydennystilitykset vuosilta 2007-2010 sekä ensimmäinen tilitys vuoden 2011 määrärahasta. Korvauksia tilitettiin 2772 kirjallisuuden tekijälle yhteensä 1 415 838,55 € määrärahavuosilta 2007-2011. Vuoden 2011 määrärahan osalta mediaanikorvaus oli 89,84 € ja korvausten keskiarvo 423,03 €. Korvauksista hieman alle 3 % kohdistui edesmenneiden kirjallisuuden tekijöiden oikeudenomistajille. Lainauskorvaus on saajalleen veronalaista tuloa.

Lainauskorvaukset perustuvat otantaan, joka kattaa noin neljäsosan maamme lainoista. Tämän alueellisesti ja kielellisesti edustavan otoksen toimittavat Axiell, joka vastaa useimpien maamme kirjastojen lainausrekisteröinneistä, sekä pääkaupunkiseudun lainausjärjestelmä Helmet. Lainauskorvaukset tilitetään aina määrärahavuotta edeltävän vuoden lainaustietoon perustuen. Esim. vuoden 2008 määrärahasta tilitettävät lainauskorvaukset maksetaan siis vuoden 2007 lainaustiedon perusteella.

Vuosittaisten määrärahojen jakautuminen joulukuun 2012 tilityksessä
Vuoden 2007 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty  32 441,22 €
Vuoden 2008 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty  58 832,43 €
Vuoden 2009 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty  72 299,17 €
Vuoden 2010 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty   79 612,18 €
Vuoden 2011 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty    1 172 653,55 €

Yhdestä lainasta tekijälle maksettava korvaus vaihtelee teoksen tyypin ja teoksen tekijöiden määrän mukaan. Mikäli teoksella on useita tekijöitä, jakautuu korvaus tekijöille pääluvun mukaan tasan. Esim. aikuisten romaaneista ja muusta kaunokirjallisuudesta maksetaan täysi korvaus, joka nykyisellä määrärahan tasolla on 4 senttiä/laina. Koska kuvituksen lainauskorvaukset tilitetään tekijöille Kopioston kautta, vähentää Sanasto tekstin tekijän korvauksesta ns. kuvavähennyksen. Kuvavähennystä käytetään kirjastoluokissa:

  • sadut (tekstin tekijä saa 73 % täydestä korvauksesta),
  • lasten kuvakirjat (tekstin tekijä saa 41 % täydestä korvauksesta) sekä
  • sarjakuvat (tekstin tekijä saa 37,7 % täydestä korvauksesta).

Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on 50 %. Mikäli teoksella on useampi kääntäjä, jakavat he käännöksen korvausosuuden keskenään.

CELIA-OMAKIRJALAINAKORVAUKSET

Joulukuussa 2012 Sanasto tilitti korvauksia valtion erikoiskirjasto Celian omakirjalainoista 130 tekijälle yht. 50 657,40 €. Omakirjalainakorvaukset maksetaan tekijöille lainauskorvausjärjestelmän teosluetteloiden perusteella. Omakirjalainakorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Tilitetty vuoden 2006 omakirjalainakorvauksia   2 473,40 €
Tilitetty vuoden 2007 omakirjalainakorvauksia   6 611,47 €
Tilitetty vuoden 2008 omakirjalainakorvauksia   8 527,00 €
Tilitetty vuoden 2009 omakirjalainakorvauksia   9 697,28 €
Tilitetty vuoden 2010 omakirjalainakorvauksia   11 692,88 €
Tilitetty vuoden 2011 omakirjalainakorvauksia    11 655,37 €

Yhteensä:  50 657,40 €

RADIO- JA TV-KÄYTTÖKORVAUKSET

Sanasto tilittää tekijöille korvauksia kirjallisuuden käytöstä radiossa ja televisiossa. Joulukuun tilityksessä radio- ja tv-käyttökorvauksia maksettiin 86 tekijälle yhteensä 29 391,34 €. Summa koostuu teosten suorasta luennasta sekä teosten dramatisoinneista. Radio- ja tv-käyttökorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa.

MUUT KORVAUKSET

Lisäksi joulukuun 2012 tilityksessä tilitettiin tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Celia-oppikirjakorvauksia yht. 257,35 €
Teosten esityskorvauksia yht. 485,39 €
Muita tekijänoikeuskorvauksia yht. 131,75 €