Tilitys, marraskuu 2013

MARRASKUU 2013, maksupäivä 8.11.2013

Marraskuun 2013 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia maksettiin 3765 kirjallisuuden tekijälle yhteensä 2 785 602,13 euroa. Suurin osa maksetuista korvauksista koostui lainauskorvauksista.

LAINAUSKORVAUKSET

Lainauskorvauksia tilitettiin marraskuussa määrärahavuosilta 2007-2013 yhteensä 2 759 600,24 euroa.
Tilityksessä maksettiin lainauskorvauksia vuosilta 2007-2013 yhteensä 3758 oikeudenomistajalle.
Vuoden 2013 määrärahan osalta korvausten mediaani oli 92,18 € ja keskiarvo 500,75 €.
Kaikkien vuosien lainauskorvauksista 4,7 % kohdistui edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille.

Vuotuisten määrärahojen jakautuminen marraskuun 2013 tilityksessä

Vuoden 2007 lainauskorvausmäärärahaa       3,4 snt/laina          472 962,05 €
Vuoden 2008 lainauskorvausmäärärahaa       4,0 snt/laina          176 843,35 €
Vuoden 2009 lainauskorvausmäärärahaa       3,5 snt/laina             18 826,77 €
Vuoden 2010 lainauskorvausmäärärahaa       4,0 snt/laina             17 042,34 €
Vuoden 2011 lainauskorvausmäärärahaa       4,5 snt/laina            164 378,05 €
Vuoden 2012 lainauskorvausmäärärahaa       5,5 snt/laina              34 252,12 €
Vuoden 2013 lainauskorvausmäärärahaa       6,0 snt/laina        1 875 295,56 €

Yhteensä   2 759 600,24 €

  • Lainauskorvausten kärki painottuu lasten- ja käännöskirjallisuuteen.
  • Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoksen tyypin ja teoksen tekijöiden määrän mukaan. Lainauskorvausmäärärahan nousun myötä lainakohtaista korvausta on pystytty nostamaan aiemmasta. Esim. aikuisten romaaneista ja muusta kaunokirjallisuudesta maksetaan täysi korvaus, joka on 6 senttiä/laina. Mikäli teoksella on useita tekijöitä, jakautuu korvaus tekijöille pääluvun mukaan tasan.
  • Kääntäjä saa 50 % teoksen lainakohtaisesta korvauksesta. Mikäli teoksella on useampi kääntäjä, jakavat he käännöksen osuuden keskenään.
    Lisätietoa lainauskorvausten tilitysperiaatteista löydät lainauskorvausjärjestelmän sivuilta.
  • Saadakseen suuria lainauskorvauksia tekijällä tulee usein olla suurten lainamäärien lisäksi laaja teostuotanto.

ESIMERKKEJÄ KORVAUKSISTA JA LAINAMÄÄRISTÄ

Jos olet kirjoittanut teoksesi yksin ja saat lainauskorvausta500 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 8330 kertaa
1 000 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 16 660 kertaa
5 000 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 83 330 kertaa
9 000 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 150 000 kertaa

Jos olet kääntänyt teoksesi yksin ja saat lainauskorvausta
500 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 16 660 kertaa
1 000 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 33 330 kertaa
5 000 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 166 660 kertaa
9 000 euroa, teoksiasi on lainattu yhteensä n. 300 000 kertaa

MUUT TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET

Lisäksi marraskuun tilityksessä tilitettiin tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Radio- ja televisiokäyttökorvauksia vuosilta 2010-2013 yht. 15 256,16 €
Muita tekijänoikeuskorvauksia yht. 10 745,73 €