Tilitys, toukokuu 2013

TOUKOKUU 2013

Toukokuun 2013 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia maksettiin 3589 kirjallisuuden tekijälle yhteensä 1 997 142,42 euroa. Suurin osa maksetuista korvauksista koostui lainauskorvauksista.

Lainauskorvaukset

  • Toukokuun tilityksessä maksettiin täydennystilitykset vuosilta 2007-2011 sekä ensimmäinen tilitys vuoden 2012 lainauskorvausmäärärahasta.
  • Korvauksia tilitettiin 3465 kirjallisuuden tekijälle yhteensä 1 812 048,85 € kaikilta määrärahavuosilta.
  • Vuoden 2012 määrärahan osalta korvausten mediaani oli 93,57€ ja keskiarvo 483,03 €.
  • Korvauksista hieman alle 3 % kohdistui edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille.

Lainauskorvaukset perustuvat otantaan, joka kattaa noin neljäsosan koko maan lainoista. Tämän alueellisesti ja kielellisesti edustavan otoksen toimittavat Axiell, joka vastaa useimpien maamme kirjastojen lainausrekisteröinneistä, sekä pääkaupunkiseudun lainausjärjestelmä Helmet. Lainauskorvaukset tilitetään aina määrärahavuotta edeltävän vuoden lainaustietoon perustuen. Vuoden 2012 määrärahasta tilitettävät lainauskorvaukset maksetaan siis vuoden 2011 lainaustiedon perusteella. Lainauskorvaus on saajalleen veronalaista tuloa.

Vuosittaisten määrärahojen jakautuminen toukokuun 2013 tilityksessä

Vuoden 2007 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty       14 876,96 €
Vuoden 2008 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty      26 541,22 €
Vuoden 2009 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty       28 562,93 €
Vuoden 2010 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty       33 690,64 €
Vuoden 2011 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty       40 465,51 €
Vuoden 2012 lainauskorvausmäärärahaa tilitetty      1 667 911,59 €

Yhteensä               1 812 048,85 €

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoksen tyypin ja teoksen tekijöiden määrän mukaan. Mikäli teoksella on useita tekijöitä, jakautuu korvaus tekijöille pääluvun mukaan tasan. Esim. aikuisten romaaneista ja muusta kaunokirjallisuudesta maksetaan täysi korvaus, joka nykyisellä määrärahan tasolla on 5,5 senttiä/laina. Lainauskorvausmäärärahan nousun myötä lainakohtaista korvausta on pystytty nostamaan aiemmasta.

Koska kuvituksen lainauskorvaukset tilitetään tekijöille Kopioston kautta, vähentää Sanasto tekstin tekijän korvauksesta ns. kuvavähennyksen. Kuvavähennystä käytetään seuraavissa kirjastoluokissa:

  • sadut (tekstin tekijä saa 73 % täydestä korvauksesta),
  • lasten kuvakirjat (tekstin tekijä saa 41 % täydestä korvauksesta) sekä
  • sarjakuvat (tekstin tekijä saa 37,7 % täydestä korvauksesta).

Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on 50 %. Mikäli teoksella on useampi kääntäjä, jakavat he käännöksen korvausosuuden keskenään.
Celia-omakirjalainakorvaukset

Toukokuun tilityksessä korvauksia valtion erikoiskirjasto Celian omakirjalainoista maksettiin 952 tekijälle yht. 156 460,03 €. Omakirjalainakorvaukset maksetaan tekijöille lainauskorvausjärjestelmän teosluetteloiden perusteella. Omakirjalainakorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Tilitetty vuoden 2006 omakirjalainakorvauksia 1207,25 €
Tilitetty vuoden 2007 omakirjalainakorvauksia  4672,33 €
Tilitetty vuoden 2008 omakirjalainakorvauksia  2470,01 €
Tilitetty vuoden 2009 omakirjalainakorvauksia  4777,43 €
Tilitetty vuoden 2010 omakirjalainakorvauksia  3659,76 €
Tilitetty vuoden 2011 omakirjalainakorvauksia   8602,04 €
Tilitetty vuoden 2012 omakirjalainakorvauksia  131 071,21 €

Yhteensä:  156 460,03 €

Radio- ja TV-käyttökorvaukset

Sanasto tilittää tekijöille korvauksia kirjallisuuden käytöstä radiossa ja televisiossa. Toukokuun tilityksessä radio- ja tv-käyttökorvauksia maksettiin 75 tekijälle yhteensä 16 048,90 €. Summa koostuu teosten suorasta luennasta sekä teosten dramatisoinneista. Radio- ja tv-käyttökorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Muut korvaukset

Lisäksi toukokuun tilityksessä tilitettiin tekijänoikeuskorvauksia seuraavasti:

Celia-oppikirjakorvauksia yht. 11 712,16 €
Teosten esityskorvauksia yht. 634,48 €
Muita tekijänoikeuskorvauksia yht. 238,00 €