Toiminnanjohtajalta: Kirjallisuuden tekijöiden hupenevat tulot ovat yhteinen huolemme

Niina Vettensola. Valokuvaaja Ville Lehvonen.

Sanastossa työstettiin viime vuoden ajan uutta strategiaa yhdessä Sanaston jäsenjärjestöjen edustajien ja kirjallisuuden tekijöiden kanssa. Strategiatyön käynnistyessä keväällä 2023, kaikilla työhön osallistuneilla oli yhteinen huoli: kirjallisuuden tekijöiden hupenevat tulot. 

Sanaston edellinen strategia oli laadittu vuonna 2017, jolloin maailma oli vielä hyvin toisenlainen. Edellisen strategiakauden päättyessä vuonna 2020 maailma sulkeutui koronapandemian vuoksi, ja tällä oli pitkälliset vaikutukset myös kirja-alaan. Koronarajoitusten vuoksi kirjastolainaaminen väheni merkittävästi, mutta onneksi sittemmin lainamäärät ovat koronavuosien jälkeen elpyneet ennalleen. 

Koronan lisäksi kirjallisuuden tekijöiden tuloihin on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti äänikirjojen suosion kasvu. Toistaiseksi äänikirjabuumi ei ole vaikuttanut kirjastolainaamiseen, mutta kaupallisten äänikirjojen matalat tekijänpalkkiot ovat tehneet tekijöiden tilipussiin ison loven. 

Tekijänoikeuskorvauksia tilittävänä kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestönä Sanasto on erityisessä asemassa, kun puhutaan tekijöiden tulojen kasvattamisesta. Sanasto tilittää kirjailijoille ja kääntäjille paitsi kirjastojen lainauskorvaukset, myös korvaukset kirjallisuuden käytöstä esimerkiksi osana toista julkaisua sekä kirjallisuuden julkisesta esittämisestä. Strategiatyössä tämä rooli haluttiin nostaa keskiöön tulevina vuosina, jotta kirjallisuuden tekijöillä on mahdollisuus jatkossakin harjoittaa omaa ammattiaan ja tulla toimeen omalla työllään. 

Tekijänoikeuskorvauksia tilittävänä kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestönä Sanasto on erityisessä asemassa, kun puhutaan tekijöiden tulojen kasvattamisesta.

Sanasto tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta lainauskorvaus olisi mahdollisimman aukoton ja teknologianeutraali. Vuonna 2023 tämä työ tuotti tuloksena ensimmäistä kertaa maksetun e-lainauskorvauksen sekä tekijänoikeuslakiin otetun uuden pykälän, jossa säädetään e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvaamisesta. Sanasto kertoi päättäjille myös fyysisten teosten lainauskorvausmäärärahan korotustarpeesta – edellinen korotus on tehty vuonna 2016 ja sen jälkeen elinkustannukset ovat nousseet noin 20 %. 

Aktiivisen lupakehitystyömme tavoitteena on se, että kirjallisuuden käyttäminen olisi helppoa ja vaivatonta. Kirjallisuutta käytetään monin eri tavoin, esimerkiksi radio- ja tv-ohjelmissa ja live-esityksissä. Kirjallisuuden käyttäminen edellyttää kuitenkin lupaa ja näitä lupia hallinnoi tekijöiden puolesta Sanasto. Vuonna 2023 otettiin käyttöön kirjastojen verkkolupa sekä kehitettiin kuolinilmoituslupaa. Toimivat lupatuotteet turvaavat kirjallisuuden tekijöiden oikeuden saada korvaus omien teostensa käytöstä. 

Strategiaprosessissa saatiin hienosti kuuluviin kaikkien Sanaston jäsenjärjestöjen edustajien äänet. Lopullinen vuosille 2024–2027 laadittu strategia voidaan tiivistää seuraavaan lauseeseen: Kirjallisuuden tekijöillä on oikeus korvaukseen tekemästään työstä! 

Niina Vettensola (OTM) on johtanut Sanastoa vuodesta 2023. Teksti on julkaistu myös Sanaston vuosikertomuksessa 2023.

Sanaston vuosi 2023

Lue Sanaston vuosikertomus 2023 kokonaisuudessaan.