Toiminnanjohtajalta: Kirjailijoiden ja kääntäjien tulot hälyttävän pieniä

Mikä olisi sinusta sopiva korvaus 6–12 kuukauden työstä? Sopisiko vaikka 1 000 euroa?

Aloitin tammikuussa 2023 Sanaston uutena toiminnanjohtajana ja tulin työhön kirjallisuusalan ulkopuolelta. Vaikka tiesin, että kirjallisuuden tekijöiden korvaukset ovat matalat, on todellisuus silti järkyttänyt minua. Kirjailijoiden ja kääntäjien tulot muodostuvat useista puroista ja nämä purot ovat hälyttävän pieniä. Lisäksi näitä puroja on helppo kaventaa entisestään, koska kirjallisuuden tekijät ovat usein yksin neuvottelemassa saamistaan korvauksista, ja kulttuurista on helppo leikata. Kirjallisuuden tekijöillä on kuitenkin oltava oikeus asianmukaiseen korvaukseen tekemästään työstä – aivan kuten kaikilla muillakin.

Kirja-ala elää murroskautta, ja kirjallisuuden digitaalisten käyttötapojen yleistyminen tuo alalle hienoja uusia mahdollisuuksia. Mutta samalla tekijöiden tulot näyttävät hupenevan entisestään. Alan ulkopuolelta tulleena tuntui käsittämättömältä, että kirjastosta sähköisessä muodossa lainattavista aineistoista ei tähän asti ole maksettu lainauskorvausta, vaikka täysin samasta fyysisessä muodossa olevasta teoksesta lainauskorvaus maksetaan. Onneksi tämä epäkohta korjaantui vuoden 2022 lopulla – kiitos Sanaston, kirjallisuuskummien ja sidosryhmien aktiivisen vaikuttamistyön.

Miten käy kirjallisuuden tekijöiden ostovoiman kehityksen? Jäävätkö he täysin inflaation armoille?

Vuonna 2023 lainauskorvaukset maksetaan ensimmäistä kertaa myös sähköisessä muodossa yleisistä kirjastoista lainattavasta aineistosta. Työ ei kuitenkaan ole vielä valmis, sillä edelleen korkeakoulukirjastoista lainattavat sähköiset aineistot ovat lainauskorvauksen ulkopuolella. Tämä siitäkin huolimatta, että jatkossa lainauskorvaus maksetaan, jos sama teos lainataan samaisessa sähköisessä muodossa yleisestä kirjastosta.

Viimeisen vuoden aikana on käyty runsaasti julkista keskustelua kustannusten noususta ja ostovoiman heikkenemisestä. Vuodenvaihteen jälkeen työmarkkinoilla on käyty kiivasta neuvottelua palkankorotuksista kattamaan heikentynyttä ostovoimaa. Entä miten käy kirjallisuuden tekijöiden ostovoiman kehityksen? Jäävätkö kirjallisuuden tekijät täysin inflaation armoille?

Sanasto tulee tekemään hartiavoimin töitä sen eteen, että kirjallisuuden tekijöiden tulot pysyvät kustannusten kehittymisen tahdissa ja että kirjallisuuden tekijät saavat työstään asianmukaisen korvauksen. Vain tällä tavoin voimme taata sen, että meillä on jatkossakin laadukasta kirjallisuutta kotimaisilla kielillä.

Niina Vettensola (OTM) aloitti Sanaston toiminnanjohtajana vuoden 2023 alussa. Teksti on julkaistu myös Sanaston vuosikertomuksessa 2022.

Sanaston vuosi 2022

Lue Sanaston vuosikertomus 2022 kokonaisuudessaan