Toiminnanjohtajalta: Poikkeusaika kirittää kirja-alan digimurrosta

Sanaston toiminannjohtaja Anne Salomaa

Anne Salomaa (OTM) on johtanut Sanastoa vuodesta 2010. Teksti on julkaistu myös Sanaston vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Kun ajattelen vuotta 2020, minulle tulee ensimmäisenä mieleen, että en ole voinut tavalliseen tapaan tavata kirjallisuuden tekijöitä kasvotusten kirjamessujen ja muiden perinteisten kokoontumispaikkojen pitäessä taukoa. Sanaston toteuttamien video- ja haastattelusarjojen kautta olen kuitenkin päässyt kuulemaan tekijöiden ajankohtaisia ajatuksia työstään ja toimintaympäristöstään.

Tietokirjailija Laura Ertimo muistutti Sanan arvo -juttusarjassamme, että tiedon pirstaloituessa on erityisen tärkeää, että maailmaan luodaan myös ehyen näkökulman muodostavia teoskokonaisuuksia. Omassa haastattelussaan tietokirjailija Harri Kalha puolestaan kuvaili tietokirjojen toimivan vastavoimana Wikipediamaiselle tekstille. Pandemiavuonna olemme saaneet konkreettisia muistutuksia siitä, miten tärkeää asiantunteva ja ajatuksella laadittu tietosisältö on koko yhteiskunnalle.

Koronapandemia ei ole vaikuttanut Sanaston toimintaan yhtä paljon kuin moniin muihin kulttuuritoimijoihin. Tapahtumien peruuntuminen on kuitenkin aiheuttanut myös kirjallisuuden tekijöille merkittäviä ansionmenetyksiä. Kannamme huolta koko luovasta alasta, joka on kärsinyt tilanteesta pahoin. Toimenpiteitä alan selviytymiseksi tarvitaan pikaisesti.

Pandemiavuonna olemme saaneet konkreettisia muistutuksia siitä, miten tärkeää asiantunteva ja ajatuksella laadittu tietosisältö on koko yhteiskunnalle.

Kirja-alan kokema digitaalinen murros on noussut poikkeusajan myötä vahvemmin esille. Tärkeä kysymys kirjallisuuden tekijöiden toimeentulosta tässä muuttuvassa tilanteessa nostettiin videollamme kirjailija Elina Hirvosen toimesta esille: ”Ajattelen, että tekijänoikeusjärjestelmä on taiteen vapauden suojaamisen ytimessä. Nyt iso kysymys tekijänoikeuksien kannalta on se, että painetun kirjan myynti on laskenut dramaattisesti ja samaan aikaan äänikirjojen ja e-kirjojen myynti kasvaa.” Tämä murros näkyy myös kirjastolainaamisessa ja työmme oikeudenmukaisten tekijänoikeuskorvausten eteen jatkuu tälläkin saralla.

Korona-ajassa olemme nähneet myös valopilkkuja: lukeminen lisääntyi Suomessa etenkin aikuisten keskuudessa. Moni on poikkeusoloissa ottanut sekä perinteiset että digitaaliset lukemisen muodot osaksi arkeaan. Tämä ilahduttava tieto kertoo meille siitä, miten tärkeää kirjallisuus meille on: se voi tuoda paljon lohtua epävarmoihin aikoihin.

Koska lukeminen ja vireä kirjallisuus on sekä yksilöille että koko yhteisölle alati merkittävämpää, on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että kirjallisuuden tekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään ja saada siitä reilu korvaus.

Sanaston vuoden 2020 toiminnassa erityisen positiivinen kehitys oli yhteistyömme läheneminen kirjastojen kanssa kehittäessämme ripeästi uusia verkkoluparatkaisuja koronarajoitusten alettua. Tämän myötä kirjastot havahtuivat myös ajattelemaan tekijänoikeusasioita tarkemmin. Tavoitteenamme on kehittää reiluja luparatkaisuja, jotka ovat myös kirjallisuuden käyttäjille helppoja. Tämä koronakevään yhteistyö on hyvä osoitus toimivasta kumppanuudesta, jota haluamme pitää yllä jatkossakin.

Koska lukeminen ja vireä kirjallisuus on sekä yksilöille että koko yhteisölle alati merkittävämpää, on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että kirjallisuuden tekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään ja saada siitä reilu korvaus.

Anne Salomaa, Sanaston toiminnanjohtaja