Valtio satsaa lukutaidon edistämiseen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi torstaina 12.12.2019 mietintönsä hallituksen vuoden 2020 talousarviosta. Valiokunnan osoittamien lisäresurssien saajissa on ilahduttavasti mukana useita kirjallisuuden ja lukemisen edistämiselle tärkeitä hankkeita. 

Lainauskorvausmääräraha pysyy ennallaan

Valtion talousarviossa esitetyn mukaisesti lainauskorvausmääräraha pysyy odotetusti ennallaan eli 15,6 miljoonassa eurossa (sis. alv 10 %).

– Lainauskorvaus on vakiinnuttanut paikkansa osana kirjailijoiden ja kääntäjien tuloa. Tuntuu etuoikeutetulta saada kuulla erilaisia tarinoita lainauskorvauksen merkityksestä kirjallisuuden tekijöiden arjessa, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa sanoo.

Valtion talousarviossa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu säilyi 11 miljoonassa eurossa. Luovan työn tekijät ja yrittäjät -yhteistyöverkosto Lyhty teki kovasti töitä hyvitysmaksun tason säilyttämiseksi.

Valtion taiteilija-apurahojen tason korotukseen puolestaan osoitettiin 1,4 miljoonaa euroa. Kirja-alalla on kipeästi kaivattu lisäyksiä myös taiteilijaeläkkeiden määrään, mutta ne eivät vielä toteutuneet.

Joululahja lukutaidolle – tulossa kansallinen lukutaitostrategia

Valtiovarainvaliokunnan talousarvioon osoittamat lisäykset olivat yhteensä 40 miljoonaa euroa. Siitä merkittävä osuus eli 1,4 miljoonaa euroa jaettiin tänä vuonna lukutaidon edistämiseen.

Lukutaidon parantamiseen kohdennetulla lisämäärärahalla vahvistetaan viime vaalikaudella aloitettua Lukuliike-toimintaa, jonka viitoittamana laaditaan Suomeen kansallinen lukutaitostrategia. Jatkoa saavat myös Lukeva kunta -ohjelma sekä lukuagenttitoiminta.

Lukukeskus saa määrärahaa kouluissa ja kirjastoissa toteutettavien kirjailijavierailuiden järjestämiseen, luku- ja kirjoitustaitoa edistävien työpajojen tuottamiseen sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lukutaidon tukemiseen. Lastenkirjainstituutti sai määrärahaa Lukemo-portaalin kehittämiseen.

– Tuntuu todella erityiseltä ja tärkeältä koko kirja-alan puolesta, että päättäjät haluavat panostaa näin merkittävästi lukemisen edistämiseen. Lukutaidon merkitys on ratkaiseva koko yhteiskunnan, hyvinvoinnin ja myös talouden näkökulmasta, Salomaa sanoo.

Pilottikokeiluun kuntien yhteinen e-kirjasto

Valtiovarainvaliokunta osoitti lisämäärärahoina 250 000 euroa pilottihankkeeseen, jossa kokeillaan kuntien yhteistä e-kirjastoa. Kunnilla on tarve lisätä e-aineistojen saatavuutta tasapuolisesti Suomen eri kolkissa.

– On upeaa, että valtio satsaa e-kirjastopilottiin. E-kirjojen lainaamisratkaisuja etsittäessä on varmistettava, että e-kirjojen ensisijaisille markkinoille annetaan mahdollisuus kehittyä. Jos kustantajat ja tekijät eivät saa kunnollista korvausta e-kirjojen myynnistä tai käytöstä lukuaikapalveluissa, ei teoksia synny lainattavaksi kirjastoihinkaan.  Tulevaisuudessa myös e-kirjoihin olisi hyvä saada lainauskorvaus, mutta se ei voi tietenkään korvata e-kirjojen käyttölisenssien myyntiä kirjastoille, Salomaa sanoo.

Eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion näillä näkymin lopullisesti perjantaina 20. joulukuuta.