Valtiovarainvaliokunta antoi mietintönsä vuoden 2012 talousarviosta

Lainauskorvausmäärärahaan luvassa korotus.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä vuoden 2012 talousarviosta. Valiokunta päätti korottaa lainauskorvausmäärärahaa hallituksen ehdottamasta 3,3 milj. eurosta 3,625 milj. euroon. Mietinnössä todetaan suoraan lainauskorvausmäärärahojen olleen riittämättömällä tasolla koko lainauskorvauksen olemassaolon ajan. Sanasto katsoo suunnan olevan oikea, mutta määräraha on edelleen aivan liian pieni eikä tekijöiden oikeus saada riittävä korvaus teostensa lainaamisesta toteudu.

Mietinnössä todetaan myös nykymuotoisen lainauskorvausjärjestelmän kohtelevan eri teoslajeja eri tavalla, jonka vuoksi valiokunta kiirehtii toimenpiteitä eduskunnan jo vuonna 2006 hyväksymän lausuman johdosta eli siitä, että myös opetus- ja tutkimuskirjastojen otetaan korvauksen piiriin. Valtiovarainvaliokunta pitää välttämättömänä, että lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta.

Eduskunta käsittelee talousarvion lopullisesti vielä ennen joulua.

Lue valtiovarainvaliokunnan mietintö

Lue mietintöön liittyvä sivistysvaliokunnan lausunto