Valtiovarainvaliokunta antoi mietintönsä vuoden 2017 talousarviosta

Sanasto - kuvitus

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä vuoden 2017 talousarviosta.  Valiokunta on tyytyväinen siihen, että suojattujen teosten tekijöille maksettaviin lainauskorvauksiin osoitettu määräraha nousee ensi vuonna 15,6 miljoonaan euroon (sis. alv 10 %). Tämä tarkoittaa 6,3 miljoonan euron korotusta määrärahaan.

Valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota myös ensi vuoden alussa voimaan tulevaan lainmuutokseen (HE 102/2016 vp), joka tuo korkeakoulukirjastoista tapahtuvan lainaamisen lainauskorvauksen piiriin. Valiokunta pitää lainmuutosta merkittävänä ja korostaa eduskunnan kiinnittäneen useissa eri yhteyksissä huomiota lainauskorvausten matalaan tasoon sekä siihen, että opetus- ja tutkimuskirjastot eivät ole lainauskorvauksen piirissä.

Valiokunta korostaa mietinnössään olevansa erittäin tyytyväinen ensi vuonna voimaan tuleviin muutoksiin ja toteaa, että ne juhlistavat osaltaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Sanaston on helppo yhtyä valiokunnan toteamaan. Määrärahan korottamisella sekä korvausten piirin laajentamisella on erittäin suuri merkitys tekijöille.  Se tarkoittaa asianmukaista tekijänoikeuskorvausta tehdystä työstä ja turvaa omalta osaltaan tekijöiden mahdollisuuksia keskittyä uusien teosten luomiseen.

Sanaston Kirja elää –kampanja on ajanut lainauskorvausten nostoa sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen ottamista mukaan korvauksen piiriin vuodesta 2011. Tavoitteilla on ollut laaja poliittinen tuki yli puoluerajojen. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ näyttää vihdoin tuottavan tulosta. Olemme siitä erittäin kiitollisia.

Eduskunta käsittelee talousarvion lopullisesti vielä ennen joulua.