Ville Verronen Sanaston tekijänoikeusjuristiksi

OTM Ville Verronen aloitti Sanaston tekijänoikeusjuristina maaliskuussa. Verronen on työskennellyt tekijänoikeusalalla myös ennen Sanastoon tuloaan.

Verronen vastaa muun muassa kirjallisuuden tekijöiden ja käyttäjien tekijänoikeudellisesta neuvonnasta, Sanaston hallinnoimien lisenssisopimusten neuvottelemisesta sekä asiakkaille ja kirjallisuuden käyttäjille järjestettävistä oikeudellisista koulutuksista. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös lausuntojen ja oikeudellisten selvitysten laatiminen.

Kustannussopimuksiin ja teoksen julkaisemiseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa neuvovat Sanaston jäsenjärjestöt.

Tiesitkö tämän?

Sanasto tarjoaa oikeudellista neuvontaa kirjallisuuden tekijänoikeuksiin sekä jälkikäyttöön liittyvissä asioissa. Tekijänoikeusjuristi Ville Verronen, [email protected].

Kustannussopimuksiin ja teoksen julkaisemiseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa neuvovat Sanaston jäsenjärjestöt.