E-aineistojen lainauskorvaukselle vahva tuki eduskunnasta, lakimuutos puuttuu vielä

Sanasto on tehnyt jo pitkään vaikuttamistyötä, jotta e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti Suomessa lainauskorvausta maksetaan ainoastaan fyysisistä lainoista. Sanaston kanta on, että eduskunnan syksyllä antaman lausuman myötä opetus- ja kulttuuriministeriön tulee tehdä pikaisesti tarvittava lakimuutos, jotta e-kirjoista ja e-äänikirjoista voidaan jatkossa maksaa lainauskorvausta.

E-kirjojen lainaaminen Suomen yleisissä kirjastoissa on lisääntynyt vuosien 2015–2020 aikana lähes 500 prosenttia. E-kirjojen lainaamisen suosion odotetaan nousevan entisestään, ja Suomessa valmistellaankin kaikille yhteistä e-kirjastoa, jonka käynnistämiseen on saatu rahaa valtion budjetista. Kirjastojen yhteinen e-kirjasto on tarkoitus avata vuosien 2023–2024 aikana. Sanaston kanta on, ettei yhteistä e-kirjastoa voi ottaa käyttöön ennen kuin tekijöiden lainauskorvaukset on hoidettu teknologianeutraaleiksi.

Suomi on myös jäämässä lainauskorvausten osalta jälkeen pohjoismaisesta tasosta. Lainauskorvauksen määrärahaa ei ole korotettu Suomessa vuoden 2016 jälkeen.


Eduskunnan lausuman myötä kysymys e-aineistojen lainauskorvauksista siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöön

Syyskauden päätteeksi eduskunta hyväksyi 20.12.2021 lausuman e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen puolesta:

”Eduskunta edellyttää, että lainauskorvausmäärärahan tasoa korotetaan vastaamaan pohjoismaista korvaustasoa ja että e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen saatetaan mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin e-aineistojen kaupallisen markkinan toimintaa vaarantamatta.”

Eduskunnan talousarvion palautekeskustelussa edustajat Eeva-Johanna Eloranta (sd), Inka Hopsu (vihr.), Pia Viitanen (sd), Pekka Aittakumpu (kesk.), Sari Sarkomaa (kok.) ja Paula Risikko (kok.) nostivat puheenvuoroissaan esiin tarpeen saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin sekä lainauskorvauksille pohjoismainen tasokorotus.

Teknologianeutraali lainauskorvaus sekä lainauskorvauksen tuominen pohjoismaiselle tasolle näyttävät saavan eduskunnassa poikkeuksellisen laajaa kannatusta yli puoluerajojen. E-aineistojen lainauskorvaus saa kannatusta myös kirjastojen ja kustantajien parissa.

Eduskunnan lausuman myötä e-aineistojen lainauskorvaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyyn. Seuraavaksi Sanasto odottaa aktiivista roolia opetus- ja kulttuuriministeriöltä, jonka tehtävänä on mahdollistaa eduskunnan antamassa lausumassa edellytetyt asiat.

E-aineistojen lainauskorvauksen maksamiseksi tarvittava lakimuutos tulee sisällyttää osaksi eduskuntaan kohta vietävää tekijänoikeuslain muutosesitystä. Sanaston kanta on, että ministeriön tulee tehdä pikaisesti tarvittava lakimuutos, jotta e-kirjoista ja e-äänikirjoista voidaan jatkossa maksaa lainauskorvausta. Sanasto odottaa, että tähän tarvittava rahoitus hoidetaan lakimuutoksen yhteydessä annettavalla lisätalousarviolla.