Utlåningsersättningen för e-material får starkt stöd av riksdagen, lagändringen fattas alltjämt

Sanasto har redan länge arbetat för att e-böcker och e-ljudböcker ska omfattas av utlåningsersättningen. Enligt den gällande upphovsrättslagen betalas det i Finland utlåningsersättning bara för fysiska lån. Sanasto anser att undervisnings- och kulturministeriet med anledning av det uttalade som riksdagen lämnade på hösten så fort som möjligt ska göra en lagändring enligt vilken det är möjligt att betala utlåningsersättning för e-böcker och e-ljudböcker.

Lån av e-böcker på de allmänna biblioteken i Finland har under åren 2015–2020 ökat med närmare 500 procent. E-boklånen förväntas hela tiden bli populärare, och i Finland håller man på att bygga ett allmänt e-bibliotek. Projektet i fråga har fått medel från statens budget. Det är meningen att öppna bibliotekens gemensamma e-bibliotek under åren 2023–2024. Sanasto anser att det inte är möjligt att ta i bruk det gemensamma e-biblioteket innan upphovspersonernas utlåningsersättningar har blivit teknologineutrala.

Finland ligger också efter de övriga nordiska länderna när det gäller utlåningsersättningarnas nivå. I Finland har utlåningsersättningsanslaget inte höjts sedan 2016.

Efter riksdagens uttalande överförs frågan om utlåningeersättningen för e-material till undervisnings- och kulturministeriet

Riksdagen godkände den 20 december ett uttalande om betalningen av  utlåningsersättning även för e-böcker och e-ljudböcker.

”Riksdagen förutsätter att anslagsnivån för ersättning för utlåning höjs så att den motsvarar den nordiska ersättningsnivån och att utlåning av e-böcker och ljudböcker så snart som möjligt omfattas av ersättning för utlåning utan att verksamheten på den kommersiella marknaden för e-material äventyras.”

I riksdagens responsdebatt om budgeten lyfte riksdagsledamöterna Eeva-Johanna Eloranta (sd), Inka Hopsu (gröna), Pia Viitanen (sd), Pekka Aittakumpu (centern), Sari Sarkomaa (saml.) och Paula Risikko (saml.) fram behovet att få e-böcker och e-ljudböcker med i utlåningsersättningssystemet och att få en nordisk nivåhöjning på utlåningsersättningen.

En teknologineutral utlåningsersättning samt en ökning av utlåningsersättningen till nordisk nivå verkar få exceptionellt brett stöd över partigränser i riksdagen. Utlåningsersättningen för e-material får stöd också bland bibliotek och förläggare.

Efter riksdagens uttalande överförs frågan om utlåningeersättningen för e-material till undervisnings- och kulturministeriet. Efter detta förväntar sig Sanasto att undervisnings- och kulturministeriet tar en aktiv roll i frågan. Det är ministeriets uppgift att göra det möjligt att förverkliga de saker som nämns i riksdagens uttalande.

Sanasto anser att undervisnings- och kulturministeriet så fort som möjligt ska göra en lagändring enligt vilken det är möjligt att betala utlåningsersättning för e-böcker och e-ljudböcker. Sanasto räknar med att den behövliga finansieringen ska beviljas i en tilläggsbudget som ges ut i samband med lagreformen.

Den lagändring som behövs för att utlåningsersättningen kan betalas ut också för e-material var inte med i det ändringsförslag av upphovsrättslagen som presenterades av riksdagen den 15 februari.

Läs mera nyheter om Sanastos påverkningsarbete på finska.