E-lainauskorvausta koskevaa tekijänoikeuslain muutosta esitetään tulevaksi voimaan vuoden 2024 alusta

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ehdottaa, että e-lainauskorvausta voitaisiin maksaa jo ensi vuonna opetus- ja kulttuuriministerin päätöksellä. Lainmuutos valmisteltaisiin voimaantulevaksi vuoden 2024 alusta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen asetti keväällä hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon tekemään selvityksen siitä, miten e-aineistojen kirjastokäytön korvaaminen olisi Suomessa mahdollista järjestää. Keskiviikkona 19.10. julkaistu selvitys on luettavissa valtioneuvoston nettisivuilla.

Selvityksessä esitetään, että e-lainauskorvaus ulotetaan yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen nykyisen lainauskorvausjärjestelmän soveltamisalaa laajentamalla. Korkeakoulukirjastojen osalta e-lainaamiseen liittyviä kysymyksiä on vielä ratkaisematta.

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa linjattiin e-lainauskorvauksen aikataulua

Tiede- ja kulttuuriministeri vastasi keskiviikkona 19.10. myös Pia Viitasen ja Eeva-Johanna Elorannan 28.9. jättämään kirjalliseen kysymykseen teknologianeutraalin lainauskorvauksen edistymisestä.

Viitanen ja Eloranta kysyivät, millä aikataululla hallitus tuo eduskuntaan esityksen teknologianeutraalista lainauskorvauksesta ja miksi e-lainauskorvauksille varattu yhden miljoonan euron rahoitus ei näy valtion vuoden 2023 budjetissa.

Vastauksessaan ministeri Honkonen linjasi e-lainauskorvauksen järjestämisen aikataulusta seuraavasti: ”Edellä sanotun perusteella ja selvityksessä esitettyä vaihtoehtoista menettelyä noudattaen korvaus tekijöille vuoden 2023 e-lainaamisesta voitaisiin maksaa selvityshenkilön esittämällä tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Kehykseen varattuja vuoden 2023 e-lainauskorvausvaroja esitetään valtion talousarvioon vuoden 2023 täydentävässä talousarvioesityksessä. Tekijänoikeuslain muutos, jolla turvattaisiin e-lainauskorvausjärjestelmän vakaus ja edellytykset e-lainauksen kehittämiselle, kuten selvityshenkilö on lainsäädäntöratkaisua selvityksessä perustellut, valmisteltaisiin niin, että lainmuutos tulisi voimaan vuonna 2024.”

Tiede- ja kulttuuriministerin vastauksen mukaisesti yleisten kirjastojen e-lainoista voidaan maksaa korvausta jo vuonna 2023, jos lainauskorvauksia hallinnoivat järjestöt ulottavat vuoden 2022 lainaustietojen hankinnan myös vuoden 2022 e-lainaamista koskeviin tietoihin.

– Iloitsemme tänään siitä, että teknologianeutraali e-lainauskorvaus on jälleen ison askeleen lähempänä maalia! Kirjallisuuden tekijät ja kirja-alan toimijat ovat tehneet pitkään työtä sen eteen, että e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Toivomme, että saamme yhteistyöllä myös korkeakoulukirjastoja koskevat kysymykset ratkaistua, kommentoi Sanaston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Linda Lappalainen.

Sanasto seuraa tilanteen etenemistä.

Tämä artikkeli on julkaistu myös Kirjasta korvaus -sivustolla, jonka Sanasto avasi vaikuttamistyönsä tueksi keväällä 2022.