Eduskunta hyväksyi lausuman e-kirjojen lainauskorvausten puolesta

Valtiovarainvaliokunta esitti 10. joulukuuta julkaistussa mietinnössään eduskunnalle lausumaa e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen puolesta. Lisäksi lausumassa esitettiin lainauskorvauksiin tehtäväksi pohjoismaista tasokorotusta. Lausuma hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 20.12.

Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti e-kirjat ja e-äänikirjat eivät ole lainauskorvauksen piirissä. Sanasto on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä, jotta lainauskorvaus saataisiin teknologianeutraaliksi ja pohjoismaiselle tasolle.

E-kirjojen lainaaminen Suomen yleisissä kirjastoissa on lisääntynyt vuosien 2015–2020 aikana lähes 500 prosenttia. E-kirjojen lainaamisen suosion ei odoteta laskevan, ja Suomessa valmistellaankin kaikille yhteistä e-kirjastoa, jonka käynnistämiseen on saatu rahaa valtion budjetista. Sanaston kanta on, ettei yhteistä e-kirjastoa voi ottaa käyttöön ennen kuin tekijöiden lainauskorvaukset on hoidettu teknologianeutraaleiksi.  

Suomi on myös jäämässä lainauskorvausten osalta jälkeen pohjoismaisesta tasosta. Lainauskorvauksen määrärahaa ei ole korotettu Suomessa vuoden 2016 jälkeen.

Vaikuttamistyön ja kansanedustajien aktiivisuuden tuloksena 10. joulukuuta julkaistussa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä eduskunnalle esitettiin lausumaa e-kirjojen tuomisesta lainauskorvauksen piiriin sekä pohjoismaisen tasokorotuksen tekemisestä lainauskorvauksiin:

”Eduskunta edellyttää, että lainauskorvausmäärärahan tasoa korotetaan vastaamaan pohjoismaista korvaustasoa ja että e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen saatetaan mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin e-aineistojen kaupallisen markkinan toimintaa vaarantamatta.”

Eduskunnan talousarvion palautekeskustelu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta käytiin 17. joulukuuta. Salissa kuultiin useampi puheenvuoro e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen sekä lainauskorvauksen pohjoismaisen tasokorotuksen puolesta.

Kiitämme edustajia Eeva-Johanna Eloranta (sd), Inka Hopsu (vihr.), Pia Viitanen (sd), Pekka Aittakumpu (kesk.), Sari Sarkomaa (kok.) ja Paula Risikko (kok.) asian esiin nostamisesta eduskunnan täysistunnossa. Teknologianeutraali lainauskorvaus sekä lainauskorvauksen tuominen pohjoismaiselle tasolle näyttävät saavan eduskunnassa kannatusta yli puoluerajojen. Täysistunnon tallenne ja pöytäkirja löytyvät eduskunnan nettisivuilta.

Eduskunta hyväksyi lausuman e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen sekä lainauskorvauksen pohjoismaisen tasokorotuksen puolesta täysistunnossa 20.12.2021.

E-aineistojen saaminen lainauskorvauksen piiriin edellyttää muutosta tekijänoikeuslakiin. Sanasto odottaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä lain muuttamista viipymättä, ja e-aineistoille tarvittavan määrärahan osoittamista samassa yhteydessä  lisätalousarviolla.