Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvauksiin korotusta

Eduskunnassa vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista.

Julkilausuman tavoitteena on nostaa lainauskorvauksen tasoa asteittain niin, että vuoden 2018 talousarviossa lainauskorvaus yleisistä kirjastoista sekä tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista kirjastoista olisi kaikkiaan 14 225 000 euroa. Lainauskorvausmääräraha on tänä vuonna 8,2 miljoonaa euroa. Lisäksi teosten lainaaminen tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista kirjastoista tulisi sisällyttää mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin. Lainauskorvausta maksetaan tekijälle hänen teostensa ilmaisesta kirjastolainaamisesta.

– Kirjat kirjastoissa eivät synny tyhjästä, vaan jokaisen teoksen takana on suuri määrä luovaa työtä, toteaa Sanaston puheenjohtaja, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. – Lainauskorvauksen määrärahat ovat Suomessa olleet pitkään riittämättömät, ja on hienoa, että yli puoluerajojen ulottuvalla yhteistyöllä epäkohtaan ollaan viimein saamassa parannus.

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanaston Kirja elää – kampanja on ajanut lainauskorvausmäärärahan korotusta sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen ottamista korvauksen piiriin vuodesta 2011. Eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle.

Opetus- ja tutkimuskirjastoista tehdään vuosittain noin 18 miljoonaa lainaa, joista tekijät eivät saa lainkaan korvausta. Eduskunta on jo vuosia edellyttänyt, että oikeus lainauskorvaukseen ulotetaan koskemaan myös tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevia kirjastoja. – Kaikki tekijät ansaitsevat korvauksen teostensa lainaamisesta, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. – Opetus- ja tutkimuskirjastojen ottaminen lainauskorvauksen piiriin tulee toteuttaa viipymättä, Salomaa painottaa.

Lisätietoja:

Anne Salomaa, toiminnanjohtaja, Sanasto, p. 050 366 6110
Virpi Hämeen-Anttila, puheenjohtaja, Sanasto, p. 040 536 7101