Eurooppalaiset luovan alan järjestöt ottivat kantaa kysymykseen arvokuilusta

Eurooppalaiset luovan alan järjestöt ovat kirjelmöineet DSM-direktiivistä. Tällä kertaa tapetilla on artikla 13 ja niin sanottu arvokuilun ongelma.

European Writers’ Council (EWC) on yhdessä muiden luovan alan järjestöjen kanssa lähettänyt kirjeen Euroopan parlamentin jäsenelle Axel Vossille, jolla on merkittävä rooli Digital Single Market (DSM) -direktiivin valmistelussa. Voss toimii direktiivin esittelijänä. Sanasto on EWC:n jäsenjärjestö.

Järjestökoalition kirje koskee niin sanottua arvokuilua koskevaa DSM-direktiivin 13 artiklaa. Kirjeen allekirjoittajissa on mukana yhteensä 23 merkittävää eurooppalaista luovan alan järjestöä.

Arvokuilulla (eng. value gap) tarkoitetaan sitä, että verkossa toimivat alustapalvelut hyödyntävät luovien sisältöjen arvoa ilman, että tekijät saavat siitä tuottoa. Alustapalveluilta ovat esimerkiksi Facebook ja Youtube. Arvokuilu syntyy, kun luovan työn arvo siirtyy alustapalvelulle tekijän sijaan. Verkkopalvelut tekevät sisällöillä liiketoimintaa, mutta eivät välttämättä maksa sisältöjen alkuperäisille tekijöille mitään.

Myös Sanasto on ottanut lausunnollaan kantaa artiklaan 13 direktiivin aiemmissa valmisteluvaiheissa. Sanasto näki lausunnossaan tärkeänä, että verkossa toimiville alustapalveluille voidaan asettaa velvollisuuksia osallistua luovan työn tekemisen edellytysten vahvistamiseen.

Sanasto seuraa tarkasti DSM-direktiivin valmistelua. Kirjallisuuden tekijöiden kannalta erityisen olennainen on direktiivin artikla 12, joka liittyy kustantajien korvausoikeuteen.

Lue lisää

DSM-direktiiviehdotuksen artikla 12 uhkaa kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuskorvauksia

DSM-direktiivin käsittely etenee – EU:n puheenjohtajamaan kompromissiehdotus julki