Hallituksen puoliväliriihi: luovaa taloutta vahvistetaan

Sanasto - kuvitus

Hallituksen puoliväliriihen tulokset lupaavat hyvää luovien alojen elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämisen osalta. Muun muassa luovan alan ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvaan kaavaillaan parannuksia.

Puoliväliriihen jälkeen hallitus kertoi toimintasuunnitelmansa uusista avauksista vuosille 2017–2019. Yksi avauksista on luovan talouden vahvistaminen.

Hallitus lausuu, että luovilla aloilla on merkittävää kasvupotentiaalia. ”Ne ovat jo nyt merkittävä osa kansantaloutta ja suuri työllistäjä. Aineeton pääoma on uusi tuotannon tekijä, ja luovalla työllä tuotetaan korkean jalostusarvon vientituotteita”, toimintasuunnitelmassa todetaan.

Luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseksi hallitus  lupaa ottaa luovat alat osaksi yrittäjyys‐ ja työllisyyspaketteja sekä niihin kuuluvia kasvun ja kansainvälistymisen tukimuotoja toteuttaen ”Luovat alat” ‐työryhmän ehdotuksia.

Hallitus aikoo vaikuttaa myös siihen, että Verohallinto selkiyttäisi kriteerit, joilla tekijänoikeuksista saatava tulo voitaisiin katsoa elinkeinotuloksi. Tällöin siitä voitaisiin vähentää tulonhankkimismenot. Tekijänoikeuksien luovuttamiseen ja niiden arvostamiseen liittyvät verotuskäytännöt yhtenäistettäisiin, jolloin tekijänoikeudet sekä niistä syntyvä tulo olisi mahdollista siirtää yhtiölle. Lisäksi tarkoitus on selkiyttää taiteilijoiden eläketurvaa.

Sanaston toiminnanjohtajan Anne Salomaan mielestä on erinomaista, että luovan talouden osalta tehdään uusia avauksia.

”Kirjallisuus ja muut luovat alat ovat merkittävä työllistäjä, ja alalla on mahdollisuus kasvaa, jos sen potentiaalia osataan hyödyntää. Muun muassa eläketurvakäytäntöjen selkiyttäminen tukee luovaa työtä. Kirjallisuuden saralla on jo nähty hyviä edistysaskelia, kuten lainauskorvausmäärärahan kasvattaminen. ”

Sanasto jää kiinnostuksella seuraamaan hallituksen suunnitelmien etenemistä.

Lisätietoa

Hallituksen tiedote puoliväliriihestä 

Työryhmä: Luova talous ja aineettoman arvon luominen Suomen kasvun kärjiksi