Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kirjallinen kysymys lainauskorvauksista

Sanasto - kuvitus

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) on jättänyt 15.9.2017 Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon (sin) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien lainauskorvauksien turvaamista kirjailijoille ja kääntäjille.

Kirjallinen kysymys liittyy meneillään olevaan EU-lainsäädäntöön ja DSM-direktiiviehdotukseen, jonka artikla 12 uhkaa kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuskorvauksia. Huoli kohdistuu erityisesti lainauskorvauksiin. Artiklassa todetaan, että kustantaja voisi vaatia osaa korvauksesta.

Kysymyksessä Alanko-Kahiluoto muistuttaa, että lainauskorvaus on Suomessa tekijälle kuuluva korvaus, jota ei voi luovuttaa eteenpäin. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle eli tekijälle, ja teosten kustantajat saavat tarvitsemansa oikeudet tekijöiltä sopimalla oikeuksista kustannussopimuksissa.

”DSM-direktiivin artikla 12 ei ota huomioon, että jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia käytäntöjä sekä lainsäädännöllisiä ja kulttuurisia ratkaisuja esimerkiksi juuri lainauskorvauksen osalta. Artikla vaarantaisi nämä kunkin maan omaleimaiset, kulttuurikenttää tukevat ratkaisut”, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Hän muistuttaa myös, että EU:n perussopimuksissa kulttuuripolitiikka on rajattu jäsenvaltioiden asiaksi.

”Nyt kuitenkin ehdotetaan sellaisia muutoksia tekijänoikeuslainsäädäntöön, joilla käytännössä säädellään kulttuuripolitiikkaa. On mahdollista, että ehdotettu muutos on perussopimusten vastainen”, kansanedustaja painottaa.

Kirjallisessa kysymyksessään Alanko-Kahiluoto kysyy ministeriltä seuraavaa:

”Kuinka hallitus pyrkii turvaamaan kirjailijoiden ja kääntäjien lainauskorvausten säilymisen jäsenvaltioiden harkintavallassa, lainauskorvausten pysymisen vain tekijöiden korvauksena sekä tarkoitukseen varatun määrärahan säilymisen vähintään nykytasolla?”

Kirjallinen kysymys on eduskunnassa käytössä oleva tapa, jolla yksittäinen kansanedustaja voi pyytää lisätietoa hallituksen toimista ja valvoa ministerien toimien laillisuutta. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.

Lue lisää

Alanko-Kahiluodon kirjallinen kysymys

DSM-direktiiviehdotuksen artikla 12 uhkaa kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuskorvauksia

DSM-direktiivin käsittely etenee – EU:n puheenjohtajamaan kompromissiehdotus julki