DSM-direktiivin käsittely etenee – EU:n puheenjohtajamaan kompromissiehdotus julki

Rivi kirjoja

Digitaalista sisämarkkinaa (DSM) koskevan direktiivin käsittely on eilen 14.9.2017 edennyt seuraavaan vaiheeseen, kun EU:n puheenjohtajamaa Viro julkisti kompromissiehdotuksen direktiiviin. Sanasto kertoi DSM-direktiivin taustoista sekä vaikutuksista kirjallisuuden tekijöihin maanantaina.

EU-jäsenmaiden edustajat ovat neuvotelleet noin vuoden ajan DSM-direktiivin sisällöstä. Neuvottelujen seurauksena puheenjohtajamaa Viro on tehnyt eilen julkistetun ja nyt pöydällä olevan kompromissiehdotuksen, jonka pohjalta neuvotteluja jatketaan.

Puheenjohtajamaan kompromissiehdotuksessa kustantajan korvausoikeutta koskevaa artiklaa 12 on laajennettu komission alkuperäisestä ehdotuksesta niin, että myös lainauskorvaukset mainitaan erikseen.

Article 12: Claims to fair compensation
”Member States may provide that where an author has transferred or licensed a right to a publisher, such a transfer or a licence constitutes a sufficient legal basis for the publisher to be entitled to a share of:
(a) the compensation for the uses of the work made under an exception or limitation to the transferred or licensed right;
and
(b) the remuneration for public lending provided for in Article 6(1) of Directive 2006/115/EC.”

“Olemme huolestuneita siitä, että artiklaan on ilmestynyt täsmällinen maininta lainauskorvauksesta”, kommentoi Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. ”Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa lainauskorvaus on säädetty tekijöille suoritettavaksi korvaukseksi, ja Suomessa lainsäätäjä on nimenomaisesti todennut, ettei tekijä voi siirtää oikeuttaan korvaukseen”, Salomaa toteaa.

”On kuitenkin hyvä, että puheenjohtajamaan neuvotteluehdotuksessa on säilytetty kansallinen harkintavalta”, Salomaa huomauttaa. Direktiivin johdantolauseeseen 36 on myös ehdotettu lisättäväksi lause, jossa painotetaan jäsenvaltioiden harkintavaltaa sekä mahdollisuutta suorittaa korvaukset kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sanasto ovat asiassa samoilla linjoilla.

”Haluan korostaa, että neuvottelut ovat vielä kesken. Suomi tekee työtä sen eteen, että jäsenvaltioiden harkintavalta säilytetään 12. artiklassa ja että DSM-direktiivi ei vaikuta Suomen lainauskorvauksiin”, kulttuuriministeri Sampo Terho kommentoi.

Sanasto pyrkii yhdessä eurooppalaisten kirjallisuuden tekijäjärjestöjen kanssa vaikuttamaan siihen, että artikla poistettaisiin direktiiviehdotuksesta. ”Jos artiklan poistaminen ei ole mahdollista, tulee artiklassa ehdottomasti säilyttää jäsenvaltioiden oma harkintavalta eikä sen alkuperäistä sanamuotoa saa muuttaa tekijöiden kannalta huonommaksi”, korostaa Salomaa.

Suomalaiset kustantajat tekijöiden puolella

Suomen Kustannusyhdistyksen toiminnanjohtaja Sakari Laiho kertoi Lännen Median haastattelussa keskiviikkona, että suomalaiset kustantajat kannattavat direktiiviehdotuksesta huolimatta lainauskorvausten säilyttämistä tekijöille suoritettavana korvauksena.

”Olen erittäin iloinen siitä, että suomalaiset tekijät ja kustantajat ovat asiassa samalla puolella. Mielestäni olisi hienoa, jos tekijät ja kustantajat tekisivät Suomessa asiasta yhteisen julkilausuman europarlamentaarikoille”, Salomaa ehdottaa.

Sanasto tapasi europarlamentaarikkoja

Sanaston ryhmä on ollut tällä viikolla Strasbourgissa tapaamassa europarlamentaarikkoja. Mukana on ollut joukko kirjallisuuden tekijöitä, mm. Sofi Oksanen, Juha Itkonen ja Jarkko Tontti sekä Sanaston puheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila ja varapuheenjohtaja Heikki Karjalainen.

Suomalaiseuroparlamentaarikkojen mukaan DSM-direktiiviin on syytä vaikuttaa juuri nyt, kun käsittely on vielä kesken. ”Olemme saaneet selkeän viestin EU-päättäjiltä siitä, että asia on noussut esiin oikealla hetkellä”, toteaa Salomaa.

Direktiivin käsittely etenee seuraavaksi oikeudellisten asioiden valiokunnan äänestykseen. ”On hyvä huomioida, että asian käsittely on vielä kesken”, myös Anne Salomaa korostaa. ”Teemme parhaamme yhteistyössä muiden eurooppalaisten kirjallisuuden tekijäjärjestöjen kanssa, että tekijöiden asemaa ei heikennetä.”

Sanasto seuraa asiaa ja tiedottaa direktiivin käsittelyn etenemisestä.

Lue lisää

DSM-direkiiviehdotuksen artikla 12 uhkaa kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuskorvauksia

Euroopan komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

EU:n puheenjohtajamaan kompromissiehdotus