Kirjallisuuden tekijöille maksetaan vihdoinkin lainauskorvaukset pohjoismaisen tason mukaan

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tilittänyt lainauskorvauksia yhteensä lähes 8 miljoonaa euroa yli 7 200 suomalaiselle kirjallisuuden tekijälle.

Lainauskorvauksen määrä on tänä vuonna 25 senttiä per laina. Kirjailija saa siis sadasta kirjastolainasta korvausta noin 25 euroa, kääntäjä noin 12,5 euroa. Sanaston asiakkaista korvauksia sai 82 prosenttia. Tarkemmat tilastotiedot löytyvät täältä.

Juhlavuoden teko

Suomessa lainauskorvaus oli pitkään huomattavasti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuodeksi eduskunta päätti korottaa määrärahaa tuntuvasti, ja tänä vuonna valtion lainauskorvausmääräraha on vuosikymmenten odotusten jälkeen samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Lainauskorvausta maksetaan nyt ensimmäistä kertaa myös korkeakoulukirjastojen lainoista. Lue lainauskorvauksen tarina.

Miten lainauskorvaukset Suomessa toimivat?

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jonka Sanasto opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana maksaa kirjailijoille ja kääntäjille heidän teostensa kirjastolainaamisesta. Tekijän saama korvaus maksetaan käytön mukaan, ja se perustuu hänen teostensa yhteenlaskettuun lainamäärään. Lainauskorvauksia on maksettu Suomessa vuodesta 2007.

Lainauskorvausmääräraha vuonna 2017 on kokonaisuudessaan 14,2 miljoonaa euroa. Siitä Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee noin 80 prosenttia. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin mukaan liittyviä tekijöitä. Vanhenemisajan täytyttyä määrärahasta jäljellä oleva osuus tilitetään kaikille kyseiseltä vuodelta korvaukseen oikeutetuille lisätilityksinä.

Valtion budjetista rahoitettavaa lainauskorvausta hallinnoi Suomessa Sanaston lisäksi kaksi tekijänoikeusjärjestöä: kuvan osalta korvaukset jakaa Kopiosto ja musiikin osalta Teosto. Korvaukset perustuvat edeltävän vuoden lainaustilastoihin.

Sanasto tilittää lainauskorvauksen lisäksi tekijänoikeuskorvauksia myös muun muassa kirjallisuuden radio- ja tv-käytöstä sekä valtion erikoiskirjasto Celian omakirjalainoista.