Kirjallisuuden tekijöille yli 8,3 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia

Kirjan sivuja. Kuva: Eetu Ahanen

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tilittänyt tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 8,3 miljoonaa euroa yhteensä 8 469:lle kirjallisuuden tekijälle. Tekijät saavat korvaukset keskiviikkona 5.12.2018.

Nyt maksettavista korvauksista valtaosa eli noin 8,2 miljoonaa euroa on lainauskorvausta. Yhdestä lainasta korvausta maksetaan 25 senttiä. Kirjailija siis saa sadasta kirjastolainasta korvausta 25 euroa, kääntäjä 12,5 euroa. 

Korvauksia korkeakoululainoista maksetaan toista kertaa

Lainauskorvaus perustuu tekijänoikeuslakiin ja EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa lainaamisesta. Lainauskorvausta yleisten kirjastojen lainoista on Suomessa maksettu vuodesta 2007, korkeakoulukirjastojen lainoista vuodesta 2017 alkaen.

– Tänä vuonna jaamme toista kertaa lainauskorvausta korkeakoulukirjastojen lainoista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastosta lainataan erilaista kirjallisuutta kuin yleisistä kirjastoista. Lainatuimpien teosten joukossa on esimerkiksi eri tieteenalojen kurssikirjoja ja tutkimuskirjallisuutta, josta tekijät eivät ole aikaisemmin saanet korvausta lainkaan, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Suomessa lainauskorvausmääräraha oli pitkään muita Pohjoismaita matalampi, ja lainauskorvausta maksettiin vain yleisten kirjastojen lainoista. Määrätietoisen vaikuttamistyön seurauksena määräraha nostettiin vuonna 2017 pohjoismaiselle tasolle. Samalla myös korkeakoulukirjastot otettiin lainauskorvauksen piiriin.
Lue lainauskorvauksen tarina.

”Kirjailijan työssä juuri mikään ei ole varmaa. Uusi kirja aloitetaan tyhjästä eikä sen valmistumisesta voi olla varma. Usein tuntuu, että työ myös katoaa pimeyteen. Juuri siksi lainauskorvausten maksupäivä on aina juhlapäivä. On hienoa huomata, että tuhannet ja tuhannet lukijat ovat löytäneet kirjat, tarinat ovat tavoittaneet yleisön.”
JP Koskinen, kirjailija

”Olen ollut mukana tekemässä moniammatillisia oppikirjoja, joista ensimmäiset julkaistiin jo 90-luvulla. Kirjoja ostettiin mukavasti, ja kirjastoissa monista tuli käsikirjakappaleita, joihin oli pitkät varausjonot. Työmäärää vastaavaa korvausta ei ole oppikirjoista kuitenkaan aina saanut, vaikka kirja olisi ollut suosittu. Yleisten kirjastojen lainauskorvaus oli ensimmäinen tärkeä askel kohti oikeudenmukaisuutta. Onneksi nyt saamme korvausta myös korkeakoulujen lainauksista. Olisipa näitä korvauksia saanut jo aiemmin.”
Marika Vilén, tietokirjailija ja psykologi

”Sanasto-korvaukset todistavat minulle, että Suomi on sivistysvaltio, että Suomessa luetaan kirjoja ja että kirjallisuutta halutaan edelleen myös suomennettavan. Ne myös saavat minut tuntemaan itseni varteenotettavaksi ja jopa tärkeäksi yhteiskunnan jäseneksi. Kiitos.”
Jaana Kapari-Jatta, suomentaja

”Sanasto-päivinä kirjailija muistaa lämmöllä kirjastoja ja lukijoitaan. Tietokirjailijaa ilahduttaa myös se, että korkeakoulukirjastotkin ovat nyt lainauskorvauksen piirissä. Lisäsenteissä on eurojen alku, kiitos!”
Tuula Vainikainen, tietokirjailija

”Olemme pieni kansa, joka puhuu, kirjoittaa ja lukee harvinaista kieltä. Kirjailijoiden riittävän toimeentulon turvaaminen on moniäänisen kirjallisuutemme elinehto. Lainauskorvaus on oikeudenmukainen kompensaatio siitä, että jokainen suomalainen saa nauttia maailman parhaasta kirjastolaitoksesta ja korvauksetta lukea suomalaista kirjallisuutta.”
Timo Parvela, kirjailija

Sanaston asiakkaista noin 83 prosenttia sai korvauksia joulukuun tilityksessä. Tarkemmat tilastot ja tiedot löytyvät täältä.

Miten lainauskorvaukset Suomessa toimivat?

Lainauskorvaus on valtion budjetista rahoitettava tekijänoikeuskorvaus, jonka Sanasto opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana maksaa kirjailijoille ja kääntäjille heidän teostensa kirjastolainaamisesta. Tekijän saama korvaus maksetaan käytön mukaan, ja se perustuu hänen teostensa yhteenlaskettuun lainamäärään. Vuosittaisesta määrärahasta korvaukset maksetaan edeltävän vuoden lainaustilastojen perusteella.

Vuonna 2018 lainauskorvausmääräraha on kokonaisuudessaan 14,2 miljoonaa euroa. Siitä Sanaston kautta tekstintekijöille jaettavaksi tulee hieman yli 80 prosenttia. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin mukaan liittyviä tekijöitä. Vanhenemisajan jälkeen jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille tekijöille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lainauskorvaukset kuvan osalta jakaa Kopiosto ja musiikin osalta Teosto.

***

Sanasto tilittää lainauskorvausten lisäksi tekijänoikeuskorvauksia myös muun muassa kirjallisuuden radio- ja televisiokäytöstä sekä julkisesta esittämisestä. Joulukuun tilityksessä maksettiin myös ensimmäisen kerran korvauksia Ylen arkistomateriaalien lähettämisestä Ylen verkkopalvelussa.