Kirjastojen verkkolupa

Lupa kirjallisuuden käyttöön verkossa

Kuntakohtainen lupa helpottaa verkkokäyttöä.

Lupa kattaa kirjallisuuden lukemisen verkkovideoilla. Videoita voidaan julkaista sekä kirjaston omilla verkkosivuilla että kirjaston sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi lupa kattaa kirjallisuuskatkelmien tai runojen julkaisemisen tekstinä kirjaston verkkosivuilla ja somekanavissa.

Lupa kattaa ainoastaan verkkolukutuokiot, eli läsnäolo- ja lähitilaisuuksiin tulee edelleen hankkia lupa Sanaston lupakaupasta.

Käytöstä ilmoittaminen

Raportoimalla huolellisesti korvaukset päätyvät niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

Raportoi lomakkeella

Käytetystä kirjallisuudesta tulee tehdä ilmoitus. Näin käyttökorvaukset päätyvät niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

 • Ilmoita teosten käyttö tällä lomakkeella. Samalla ilmoituksella voit raportoida sekä tekstin että kuvan käytön.
 • Huolellinen ilmoittaminen on tärkeää – käyttöilmoitusten kautta käyttökorvaukset päätyvät juuri niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen kirjallisuuden käytön verkossa.

Kirjastojen lukuvideot verkossa

 • Kirjallisuuden lukeminen verkkovideolla (esim. satutunnit, runoillat, kirjavinkkaukset ja muut lukutilaisuudet verkossa).
 • Lukuvideon saa julkaista kirjaston verkkosivuilla sekä kirjaston hallinnoimassa sosiaalisen median kanavassa tai videoalustalla (esim. YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram).
 • Videot saavat jäädä tallenteina kirjaston hallinnoimille verkkosivuille tai somekanaville, jos videoilla ei lueta kokonaisia teoksia (esim. kirjavinkkaus).
 • Videolla saa lukea kokonaisia teoksia, jos kyseessä on ainoastaan livestriimi (esim. satutunti). Jälkikäteen katsottavissa olevan tallenteen tekeminen on sallittua, kun lukusisältö on vähäistä.
 • Tallenne saa olla verkossa niin kauan kuin kunnalla on voimassa oleva lupa.
 • Videotallenteen saa linkittää upottamalla kirjaston sosiaalisen median kanavalta tai video-alustalta kirjaston verkkosivulle.
 • Videojulkaisuun on sallittua liittää myös luetun kirjallisen teoksen sisältö tekstityksenä, jos se on tarpeen saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.
 • Esitettävien teosten tekijä- ja teostiedot on mainittava videolla (kääntäjät mukaan lukien).
 • Lupa kattaa vain kirjaston tuottamat lukuvideot. Kirjastokimpat voivat julkaista videoita, jos lupa on käytössä kaikilla kirjastokimpan kunnilla.

Huom. verkkolupa kattaa vain julkaisemisen verkossa. Muista hankkia livenä tapahtuviin lukutuokioihin erillinen esityslupa.

Kirjallisuuskatkelmien julkaiseminen tekstinä verkossa

 • Kirjallisuuskatkelmien ja runojen julkaisu tekstimuotoisena kirjaston verkkosivulla ja kirjaston ylläpitämässä sosiaalisen median kanavassa.
 • Katkelman pituus enintään 4 000 merkkiä.
 • Teksti saa olla verkossa niin kauan kuin kunnalla on voimassa oleva lupa.
 • Teoksen nimi ja tekijän nimi on mainittava tekstin yhteydessä (kääntäjät mukaan lukien).

Milloin lupaa ei tarvita?

 • Ilman lupaa voit käyttää teoksia, joiden tekijänoikeus on rauennut eli tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta.
 • Ilman lupaa voit lainata eli siteerata lyhyesti kirjaa:
  • Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan esitykseen, eli esimerkiksi havainnollistaa käsiteltyä asiaa.
  • Lainauksen yhteydessä tulee aina mainita tekijä hyvän tavan mukaisesti.
  • Lue lisää sitaattioikeudesta.

Usein kysytyt kysymykset

Saako kirjasto tehdä lukuvideoita, jotka jäävät someen katsottavaksi 24 tunniksi? (esimerkiksi Instagramin Stories-toiminto)

Kyllä saa. Kirjasto saa välittää lukutuokioista tehdyt videotallenteet kirjaston ylläpitämässä sosiaalisen median kanavassa silloin, kun ne eivät jää pysyvästi kirjaston asiakkaiden käyttöön.


Voimmeko julkaista jatkosarjana päivittäisen lukuvideon, jossa luetaan yksi luku samasta kirjasta, niin että kirja luetaan kokonaisuudessaan luku kerrallaan?

Päivittäin jatkosarjana julkaistavat lukuvideot voidaan striimata kirjaston asiakkaille. Koska osat yhdessä muodostavat kokonaisen kirjallisen teoksen, ei lukuvideoiden tallentaminen pysyvästi kirjaston verkkosivuille tai somekanaville ole luvan nojalla mahdollista. On kuitenkin luvallista käyttää esim. Instagramin Stories-toimintoa, jossa tallenne jää katsottavaksi 24 tunnin ajaksi.


Voinko tehdä tallenteen videosta, jossa luetaan yksittäinen runo runokirjasta tai loru lorukirjasta?

Voit tehdä tallenteen. Perusperiaatteena on, että videosta saa tehdä tallenteen verkkoon, kun lukusisältö on vähäistä eli kirjallisuuden esittäminen ei ole videotallenteella pääasiallisena tarkoituksena. Tallenteella saa esittää lyhyitä katkelmia proosateoksista tai yksittäisiä loruja tai runoja loru- tai runokirjasta (esimerkiksi kirjavinkkausvideot).

Striimeissä taas kirjallisuuden esittäminen saa olla pääsiallinen tarkoitus ja niissä saa lukea kokonaisia laajojakin teoksia: kuten vaikkapa verkkosatutunneilla kokonaisia satukirjoja tai vaikkapa striimattavassa runoillassa kymmeniä runoja.


Lupa sallii vain striimit lukutuokioista. Miten voisimme saada luvan pysyviin tallenteisiin?

Kokonaisten teosten pysyvästä verkkotallentamisesta tulee sopia erikseen ottamalla yhteyttä joko Sanastoon tai tekijään.


Meillä on jo ennestään vanhoja lukuvideoita tehtynä ja tallenteina katsottavissa, joita olemme tehneet ennen tätä lupaa. Mitä niille pitäisi tehdä?

Jos lukuvideot eivät sisällä kokonaisia kirjallisia teoksia (esim. kirjavinkkausvideot), kirjasto voi pitää tallenteet edelleen katsottavissa niin kauan kuin kirjastolla on voimassa oleva sopimus Sanaston kanssa. Käytöstä tulee raportoida lupaehtojen mukaisesti. Jos lukuvideoilla luetaan kokonaisia kirjallisia teoksia, tulisi tällaisten lukuvideoiden hankkia erikseen lupa joko Sanastosta tai tekijältä.


Miten lupa toimii suhteessa kirjailijavierailuihin?

Käyttölupa ei kata kirjallisuuden tekijän esiintymispalkkiota ja työajan korvaamista tekijän vieraillessa puhujana tai esiintyjänä kirjastoissa. Näistä sovitaan aina kirjallisuuden tekijän ja kirjaston välillä erikseen.


Kirjastomme on jo sopinut kirjailijan kanssa, että hänen teostaan saa käyttää kaikilla kirjaston videoilla. Miten lupa vaikuttaa tähän?

Kirjailijalla on aina oikeus sopia teostensa käytöstä (mukaan lukien käytöstä maksettavasta korvauksesta) myös itse. Jos kirjailija on antanut luvan teostensa käyttöön Sanaston lupaehtoja laajemmin, kirjasto saa käyttää teosta kirjailijan kanssa sovituin ehdoin. Kirjailijan kanssa suoraan sovittuja käyttötapahtumia ei tarvitse raportoida Sanastolle.


Otin sitaatin, tarvitseeko minun raportoida teoksen käytöstä?

Jos sitaatti täyttää tekijänoikeuslain mukaiset siteerausoikeuden edellytykset, sitaatin käytöstä ei tarvitse raportoida. Sitaatin käyttö on tällöin sallittua suoraan tekijänoikeuslakiin sisältyvän tekijänoikeuden rajoituksen nojalla.

Sitaattioikeuden edellytykset:

 • Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen tai esitykseen, jossa sitaattia käytetään. Sitaatilla tulee esimerkiksi perustella omia näkemyksiä, kritisoida toisen esittämää näkemystä tai havainnollistaa asiaa. Sitaatin tulee olla tarpeellinen oman teoksen tai esityksen kannalta, eikä pelkkä lisäarvon tuominen omaan tekstiin tai esitykseen riitä perusteluksi.
 • Siteerattava teksti on erotettava omasta tekstistä tai esityksestä (esimerkiksi lainausmerkein).
 • Siteerattavan teoksen tekijä ja lähde on mainittava sitaatin yhteydessä.

Miten kunta hankkii luvan?

Kunnan vuosilupa kattaa teosten käytön kaikissa kunnan kirjastoissa.

Tekijänoikeusjärjestöt Sanasto ja Kopiosto ovat laatineet yhdessä Kuntaliiton kanssa suositussopimuksen verkkoluvasta. Sanaston lupa kattaa kirjojen tekstien käytön ja Kopioston lupa kirjojen kuvituksen käytön.