Sitaattioikeus eli miten tekstiä saa lainata

Avoimen kirjan sivut.

Mitä sitaattioikeus tarkoittaa? Tässä artikkelissa kertaamme sitaattioikeuden perusteet eli sen, milloin ja missä laajuudessa kirjallista teosta saa lainata eli siteerata. Sitaatilla tarkoitetaan suoraa lainausta teoksesta.

Mitä sitaattioikeus tarkoittaa?

Lähtökohtaisesti tekijällä (eli kirjailijalla ja kääntäjällä) on oikeus päättää teoksensa käytöstä ja siksi useimpiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin tarvitaan lupa tekijältä. Tekijänoikeuslaissa määritelty sitaattioikeus on poikkeus tähän: se antaa mahdollisuuden lainata kirjallista teosta ilman lupaa.

Milloin saan lainata kirjallista teosta?

Sitaattioikeudella saat lainata teosta omassa tekstissäsi tai esityksessäsi, jos siihen on asiallinen syy ja perustelu. Lainauksella tulee esimerkiksi perustella omia näkemyksiä, kritisoida toisen esittämää näkemystä tai havainnollistaa asiaa. Lainauksen tulee olla tarpeellinen oman tekstin tai esityksen kannalta, eikä pelkkä lisäarvon tuominen omaan tekstiin riitä perusteluksi.

Esimerkiksi kirja-arvostelussa lainaus on usein perusteltu, jos sillä havainnollistetaan jotakin teoksesta sanottua. Sen sijaan proosapätkän painaminen esitteeseen tai blogin piristäminen toisen runolla ei yleensä täytä sitaattioikeuden kriteerejä. Näihin käyttötilanteisiin tarvitaan siis lupa tekijältä.

Kuinka laajasti tekstiä saa lainata?

Sitaatin pituudelle ei ole asetettu tarkkaa rajaa. Lainauksen saa tehdä tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, ja laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kirja-arvostelussa lyhyt katkelma kirjasta on usein perusteltu. Sen sijaan äidinkielen oppikirjaan ei voi painattaa kokonaista novellia sillä perusteella, että se kuvaa kirjailijan tuotantoa. Sen käyttöön tulee hankkia lupa.

Pitääkö tekijä mainita?

Siteerattavan teoksen tekijän tai tekijöiden nimet (kirjailija ja mahdollinen kääntäjä) on mainittava sitaatin yhteydessä. Lisäksi lainaus tulee erottaa selkeästi omasta tekstistä, esimerkiksi lainausmerkein. Jos siteerataan muuten kuin kirjallisesti, on huolehdittava, että lainausta ei sekoiteta puhujan omaan esitykseen.

Miten käytän lainausta puheessa?

Teoksia voi siteerata myös muuten kuin kirjallisesti: esimerkiksi radiossa, televisiossa, puhe-esityksessä tai erilaisissa keskustelutilaisuuksissa, joissa analysoidaan teoksen sisältöä tai teoksessa kuvattua ilmiötä. Kaikissa käyttöyhteyksissä tulee huomioida sitaattioikeuden pelisäännöt. Sitaattioikeuden nojalla ei voi esimerkiksi järjestää runonlausuntaesitystä, vaan siihen tarvitaan esityslupa.

Miten lähdeteoksen käyttö eroaa lainaamisesta?

Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmaisumuotoa: se ei suojaa tietoa, ideaa, aihetta, juonta tai tutkimustulosta sellaisenaan. Teoksen asiasisältöä voi siis hyödyntää omassa teoksessa tai esityksessä vapaasti omin sanoin kertoen. Tällöin teosta käytetään lähdeteoksena. Lähdeteoksen merkitsemiskäytännöissä on eroja eri kirjallisuuslajien välillä. Sitaattioikeuden pelisäännöt soveltuvat sen sijaan ainoastaan toisen teoksen suoraan lainaamiseen, eli sitaattiin.

Kysyttävää sitaattioikeudesta? Autamme mielellämme.
Tarkista asiakaspalvelumme yhteystiedot.